Bijstand en uitkeringen

Heeft u niet genoeg geld heeft om van te leven (eten, huur, kleding)? En kunt u daar binnenkort niet zelf voor zorgen? Dan kan 'bijstand’ door middel van een uitkering een oplossing zijn. Aan deze uitkering zitten ook verplichtingen.

U moet bijvoorbeeld juiste informatie geven die wij nodig hebben om het recht op uitkering te bepalen. Er zijn ook andere verplichtingen, zoals de plicht om betaald werk te zoeken. U moet er alles aan doen om uw eigen inkomen te krijgen. Dan bent u niet meer afhankelijk van een uitkering.

Hier vindt u meer informatie over de uitkeringen en regelingen die GR de Bevelanden heeft. Lees onder andere over hoe u een uitkering aanvraagt en welke rechten en plichten hierbij horen. U kunt ook bij ons terecht voor hulp bij het oplossen van schulden.