Bijstand en uitkeringen

Heeft u niet genoeg geld om van te leven: voor eten, huur en kleding? En kunt u daar binnenkort niet zelf voor zorgen? Dan kan een bijstandsuitkering een oplossing zijn. Aan deze uitkering zitten ook verplichtingen vast.

Zo moet u ons de juiste informatie geven om uw recht op een uitkering te bepalen. Maar u heeft ook de plicht om betaald werk te zoeken: u moet er alles aan doen om weer een eigen inkomen te krijgen. Dan bent u niet meer afhankelijk van een uitkering.

Hieronder leest meer over de uitkeringen en regelingen van GR de Bevelanden. Bijvoorbeeld hoe u een uitkering aanvraagt en welke rechten en plichten daarbij horen. Wij bieden ook hulp bij financiële problemen.