Rechten en plichten

Algemeen

Bij een uitkering horen rechten, maar ook plichten. Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunnen wij uw uitkering tijdelijk verlagen of stopzetten.

Wat mag u van ons verwachten?

  • U heeft recht op hulp bij het vinden van werk. Ook als u een arbeidsbeperking heeft.
  • U ontvangt uw uitkering op het afgesproken moment.
  • U wordt met respect behandeld.
  • Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wat verwachten we van u?

Een bijstandsuitkering is tijdelijk. U moet zo snel mogelijk weer aan het werk. U heeft daarom een aantal plichten bij uw uitkering. Houdt u zich niet aan onderstaande regels? Dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering verminderen of stopzetten.

Sollicitatieplicht

U moet er alles aan doen om een baan te vinden. Dat doet u al vanaf het moment waarop u een uitkering aanvraagt. U moet ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV en uitzendbureaus. Daarnaast moet u bijscholen als dit uw kans op werk vergroot.

Arbeidsplicht

Iedereen die kan werken, moet werken. U moet aangeboden werk accepteren. Ook als u daarvoor moet reizen. Kunt u door ziekte of andere problemen tijdelijk niet werken? Dan hoeft u zich soms tijdelijk niet aan deze plicht te houden. Neem hiervoor contact op met uw klantmanager.

Medewerkingsplicht

U bent verplicht om mee te werken. De gemeente kan u bijvoorbeeld vragen mee te werken aan een re-integratietraject.

Inlichtingenplicht

U moet alle veranderingen in uw persoonlijke en financiële situatie doorgeven. Dit heet inlichtingenplicht. Het gaat om alles wat met het recht op uw uitkering te maken heeft of kan hebben. Bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen. Of als u werk heeft gevonden of een erfenis heeft gekregen.

Veranderingen in uw leefsituatie of in uw financiële situatie kunt u als volgt doorgeven:

  • door het wijzigingsformulier in te vullen, of
  • via digitaal via Mijn WIZ.

Vakantieregels

U bent verplicht een vakantie vooraf aan ons door te geven. Ook als u in Nederland verblijft. U mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar met behoud van uw uitkering naar het buitenland.  

Wat gebeurt er als ik mijn plichten niet nakom?

Houdt zich niet aan de inlichtingenplicht? Dan kunnen wij een boete opleggen. Houdt u zich niet aan de andere verplichtingen? Dan kunnen wij een maatregel opleggen. Een maatregel is een tijdelijke verlaging van uw uitkering.