Bijzondere bijstand

Algemeen

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke en bijzondere kosten die u zelf niet kunt betalen.

Wie kan bijzondere bijstand aanvragen?

Mensen met een laag inkomen en weinig eigen geld of andere bezittingen, kunnen recht hebben op bijzondere bijstand. Heeft u een inkomen boven bijstandsniveau en weinig eigen geld? Ook dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. Lees meer hierover onder het kopje ‘hoe hoog is de bijzondere bijstand’.

Voor welke kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

Voorbeelden van kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen zijn:

  • Bewindvoeringskosten;
  • Eigen bijdrage rechtshulp;
  • Reiskosten voor schoolgaande kinderen;
  • Een computer voor een schoolgaand kind;
  • Een tegemoetkoming in de kosten van een maaltijdvoorziening, zoals Maaltijd Thuis van Ter Weel.

Voor welke kosten kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen?

Voor uitgaven die iedereen heeft, zoals voor eten, kleding en huur, kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen. Voor kosten die worden vergoed uit de ziektekostenverzekering of een andere verzekering kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. U kunt ook gebruik maken van de Gemeentepolis van GR de Bevelanden voor uw zorgverzekering.

Voorwaarden

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

  • U 18 jaar of ouder bent en woont in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal;
  • De kosten noodzakelijk zijn en niet door een andere regeling of verzekering worden vergoed;
  • U niet heeft kunnen sparen voor deze kosten;
  • U moet de bijzondere bijstand aanvragen voordat u kosten maakt. Alleen als het gaat om een vergoeding voor bewindvoering, eigen bijdrage rechtshulp of bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen mag u de aanvraag later indienen. Dat moet binnen 3 maanden nadat u de kosten heeft gemaakt.

Hoe hoog is de bijzondere bijstand?

De bijzondere bijstand is gelijk aan de kosten die u heeft. Er wordt altijd naar de goedkoopst mogelijke oplossing gezocht. Er kan een maximumvergoeding of richtprijs gelden. De hoogte van de bijzondere bijstand hangt ook af van uw inkomen en hoeveel eigen geld u heeft.

Is uw inkomen hoger dan de bijstandsnorm? Of heeft u meer eigen geld of bezittingen dan voor bijzondere bijstand is toegestaan? Dan berekenen we welk deel van de kosten u zelf kunt betalen. Dat heet uw draagkracht. Die wordt afgehaald van de kosten. Is uw draagkracht te laag om de kosten helemaal zelf te betalen? Voor het deel van de kosten dat u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand krijgen.

Bent u ondernemer met financiële problemen?

Als zelfstandig ondernemer kunt u in (tijdelijke) financiële problemen komen, die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen. In bepaalde situaties kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen door te bellen met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100. U ontvangt dan een aanvraagformulier per post.

Wilt u meer informatie over mogelijke vergoedingen en de voorwaarden? Neem dan vóórdat u kosten maakt, contact op met ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100. 

Bekijk de beleidsregels op overheid.nl