Studietoeslag

Algemeen

Volgt u een opleiding en kunt u door een medische beperking niets bijverdienen? Dan kunt u misschien een studietoeslag krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt de studietoeslag aanvragen als:

  • U studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) krijgt;
  • U door een medische beperking structureel niets kunt bijverdienen naast uw studie. Die beperking kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn;
  • U geen WAJONG-uitkering van het UWV ontvangt.

U ontvangt de studietoeslag zolang u aan de voorwaarden voldoet.

De hoogte van de studietoeslag is door de regering vastgelegd. 

 

Studietoeslag netto
per maand t/m 30 juni 2022

Studietoeslag netto per maand vanaf 1 juli 2022

21-jarigen en ouder 

€ 300,00

€ 302,79

20-jarigen

€ 240,00

€ 242,23

19-jarigen

€ 180,00

€ 181,67

18-jarigen 

€ 150,00

€ 151,40

17-jarigen

€ 118,50

€ 119,60

16-jarigen

€ 103,50

€ 104,46

15-jarigen

€ 90,00

€ 90,84

Vrijlating stagevergoeding 

€ 180,00

€ 181,67

Let op: deze toeslag wordt voor de belasting bij uw jaarinkomen opgeteld.

 

Aanvragen

Wilt u de studietoeslag aanvragen of meer weten over de studietoeslag? Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100.