Studietoeslag

Algemeen

Volgt u een opleiding en kunt u door een medische beperking niets bijverdienen? Dan kunt u misschien een studietoeslag krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt de studietoeslag aanvragen als:

  • U studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) krijgt;
  • U door een medische beperking structureel niets kunt bijverdienen naast uw studie. Die beperking kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn;
  • U geen WAJONG-uitkering van het UWV ontvangt.

U ontvangt de studietoeslag zolang u aan de voorwaarden voldoet.

De hoogte van de studietoeslag is door de regering vastgelegd. 

Studietoeslag netto per maand vanaf 1 januari 2023 
21-jarigen en ouder  € 328,59
20-jarigen € 262,87
19-jarigen € 197,15
18-jarigen  € 164,30
17-jarigen € 129,76
16-jarigen € 113,36
15-jarigen € 98,58
Vrijlating stagevergoeding  € 197,15

Let op: deze toeslag wordt voor de belasting bij uw jaarinkomen opgeteld.

Aanvragen

Wilt u de studietoeslag aanvragen of meer weten over de studietoeslag? Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100.