Studietoeslag

Algemeen

Volgt u een opleiding en kunt u door een medische beperking niets bijverdienen? Dan kunt u misschien een studietoeslag krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt de studietoeslag aanvragen als:

  • U studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) krijgt;
  • U door een medische beperking structureel niets kunt bijverdienen naast uw studie. Die beperking kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn;
  • U geen WAJONG-uitkering van het UWV ontvangt.

U ontvangt de studietoeslag zolang u aan de voorwaarden voldoet.

De hoogte van de studietoeslag is door de regering vastgelegd. 

Studietoeslag netto per maand vanaf 1 juli 2023 
21-jarigen en ouder  € 334,34
20-jarigen € 267,47
19-jarigen € 200,60
18-jarigen  € 167,17
17-jarigen € 132,06
16-jarigen € 115,34
15-jarigen € 100,30
Vrijlating stagevergoeding  € 200,60

Let op: deze toeslag telt de belastingdienst op bij uw jaarinkomen.

Aanvragen

Wilt u de studietoeslag aanvragen of meer weten over de studietoeslag? Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100.