Studietoeslag

Algemeen

Volgt u een opleiding en kunt u door een medische beperking niets bijverdienen? Dan kunt u misschien een studietoeslag krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt de studietoeslag aanvragen als:

  • U studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) krijgt;
  • U door een medische beperking structureel niets kunt bijverdienen naast uw studie. Die beperking kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn;
  • U geen WAJONG-uitkering van het UWV ontvangt.

U ontvangt de studietoeslag zolang u aan de voorwaarden voldoet.

De hoogte van de studietoeslag is door de regering vastgelegd. 

Studietoeslag netto per maand vanaf 1 januari 2024 
21-jarigen en ouder € 352,80
20-jarigen€ 282,23
19-jarigen€ 211,67
18-jarigen € 176,40
17-jarigen€ 139,35
16-jarigen€ 121,71
15-jarigen€ 105,84
Vrijlating stagevergoeding € 211,67

Let op: deze toeslag telt de belastingdienst op bij uw jaarinkomen.

Aanvragen

Wilt u de studietoeslag aanvragen of meer weten over de studietoeslag? Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100.