Vakantieregels en vakantieaanvraag

Algemeen

Als u een uitkering hebt, mag u een aantal weken per jaar naar het buitenland. Lees hier wat de regels zijn en hoe u het doorgeeft aan GR de Bevelanden.

Verblijf in het buitenland

Krijgt u een uitkering? Dan mag u maximaal vier weken (28 dagen) per jaar in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek. U houdt dan uw uitkering. Weekenden tellen daarbij ook mee. U hoeft de dag van vertrek niet mee te rekenen, de dag dat u terugkomt wel. Gaat u langer dan 28 dagen naar het buitenland? Dan stopt uw lopende uitkering. U moet bij terugkomst opnieuw een uitkering aanvragen. Dit geldt ook voor periodieke bijzondere bijstand.

U hoeft uw vakantiedagen niet in één keer op te nemen. Maar u mag dagen niet meenemen naar een volgend jaar. En de dagen van twee opeenvolgende jaren achter elkaar opnemen mag alleen als het er samen minder dan 28 zijn. Dus: 10 dagen in december en aansluitend 7 dagen in januari mag wel; 21 dagen in december en aansluitend 10 dagen in januari mag niet.

Wij vragen u uw verblijf in het buitenland twee weken voor vertrek aan ons te melden. Volgt u een re-integratietraject, sociale activering of inburgering? Dan moet u twee weken voor vertrek toestemming vragen om uw traject te onderbreken. Gebruik hiervoor het formulier melding/verzoek toestemming verblijf buitenland. U krijgt niet altijd toestemming voor een verblijf in het buitenland. Ook niet als het korter is dan 28 dagen. Zie de informatie onder het kopje Vooraf melden en toestemming vragen.

Verblijf buiten de gemeente in Nederland

Brengt u uw vakantie door in Nederland of verblijft u om een andere reden langer dan een week in een andere gemeente? Dan moet u dat uiterlijk twee weken voor uw vertrek aan ons melden. Zie informatie onder het kopje Vooraf melden en toestemming vragen.

Verblijf in een andere gemeente in Nederland van minder dan een week hoeft u niet te melden.

Vooraf melden en toestemming vragen

Melden

  • U moet een voorgenomen verblijf in het buitenland altijd melden. Het maakt niet uit hoe lang u naar het buitenland gaat.
  • Een verblijf in een andere gemeente in Nederland moet u alleen melden als dit langer dan een week duurt.

Toestemming vragen

  • Volgt u een opleiding, re-integratietraject of taalcursus? En is dit op hetzelfde moment als het verblijf in het buitenland of buiten de gemeente? Uw verblijf in het buitenland of buiten de gemeente mag uw voortgang niet in de weg staan. Daarom heeft u toestemming van uw klantmanager activering nodig. Dit geldt zowel voor verblijf in het buitenland als verblijf in een andere gemeente in Nederland. De toestemming vraagt u uiterlijk twee weken voor uw vertrek aan.
  • Loopt u stage loopt of doet u vrijwilligerswerk? Dan heeft u ook toestemming nodig van het bedrijf waar u stage loopt of waar u vrijwilligerswerk doet.
  • Volgt u een opleiding? Dan kunt u alleen in de schoolvakanties naar het buitenland gaan of buiten de gemeente verblijven.
  • Als u getrouwd bent of samenwoont, gelden deze regels voor u en uw partner afzonderlijk.

Bel met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00. Wij sturen u een geprint formulier op.

Terugmelden

Bent u terug uit het buitenland of uit een andere gemeente? Dan moet u dat altijd aan ons melden. Uw klantmanager informeert u hoe u dit moet doen.

Wat gebeurt er als ik me niet of niet op tijd terugmeld?

Gaat u langer dan de toegestane periode naar het buitenland? Dan beëindigen wij uw uitkering. De reden waarom u langer in het buitenland bent gebleven, is daarbij niet van belang. Pas wanneer u weer meldt dat u terug bent, kunnen wij opnieuw een uitkering geven. Over de dagen dat u langer in het buitenland verbleef, heeft u geen recht op uitkering.  Ook niet als er een goede reden was om langer weg te blijven.

Blijft u meer dan 30 dagen langer weg? Dan moet u opnieuw een uitkering aanvragen.

Voor wie gelden deze regels?

Deze regels gelden voor iedereen met een uitkering Participatiewet (algemene bijstand of bijzondere bijstand), IOAW, IOAZ en BBZ.

Hoe melden of toestemming vragen?

Om een vakantie aanvraag te doen, moet het formulier toestemming verblijf in het buitenland of buiten de gemeente invullen. Wilt u dat wij het formulier naar u opsturen? Dat kan. Bel naar ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239100.

Let op: U moet het formulier uiterlijk 2 weken voor uw vertrek inleveren.