Bijstandsuitkering

Heeft u niet genoeg geld om rond te komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Of voor andere financiële ondersteuning, zoals bijzondere bijstand.

Waar en hoe kan ik een uitkering aanvragen?

Let op: U kunt alleen een uitkering aanvragen als u woont en ingeschreven staat in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij GR de Bevelanden. Bel met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113  239 100.

Let op: Voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn is er een apart traject gericht op inburgering en taal.