Bijstandsuitkering

Algemeen

Heeft u niet genoeg geld om rond te komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Of voor andere financiële ondersteuning, zoals bijzondere bijstand.

Waar en hoe kan ik een uitkering aanvragen?

Let op: U kunt alleen een uitkering aanvragen als u woont en ingeschreven staat in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij GR de Bevelanden. Bel met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113  239 100. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. 

Let op: Voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn is er een apart traject gericht op inburgering en taal.