Uitbetalingsdata gemeentelijke uitkering

GR de Bevelanden zorgt voor de betalingen van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ. Betaling vindt altijd plaats vóór de 1e van de volgende maand.

Heeft u een wijziging doorgegeven?

Heeft u een verandering doorgegeven via het wijzigingsformulier of online via Mijn WIZ vóór de genoemde datum? Of de Periodieke Verklaring Inkomsten (PVI) ingeleverd op de genoemde datum? Dan wordt dit meegenomen met de betaling van die maand.

Let op: op de genoemde data wordt uw uitkering gestort naar uw bank. Dit betekent niet altijd dat het geld direct op uw bankrekening staat. De bank heeft tijd nodig om de uitkering bij te schrijven op uw rekening. Via het online portaal Mijn WIZ kunt u uw uitkeringsspecificatie opvragen en downloaden.

Overzicht betaaldata 2022

De betaling van de periodieke uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ zullen in 2022 plaatsvinden volgens onderstaand overzicht.

Maand Datum inleveren
Periodieke Verklaring Inkomsten
Datum betaling
periodieke uitkeringen
Januari 20-01-2022 25-01-2022
Februari 21-02-2022 24-02-2022
Maart 24-03-2022 29-03-2022
April 25-04-2022 28-04-2022
Mei 19-05-2022 24-05-2022
Juni = vakantiegeld * 14-06-2022
Juni 23-06-2022 28-06-2022
Juli 25-07-2022 28-07-2022
Augustus 25-08-2022 30-08-2022
September 26-09-2022 29-09-2022
Oktober 24-10-2022 27-10-2022
November 24-11-2022 29-11-2022
December 19-12-2022 22-12-2022

*De vermelde datum m.b.t. de betaling van het vakantiegeld is een streefdatum