Uitbetalingsdata gemeentelijke uitkering

GR de Bevelanden zorgt voor de betalingen van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ. Betaling vindt altijd plaats vóór de 1e van de volgende maand.

Heeft u een wijziging doorgegeven?

Heeft u een verandering doorgegeven via het wijzigingsformulier of online via Mijn WIZ vóór de genoemde datum? Of de Periodieke Verklaring Inkomsten (PVI) ingeleverd op de genoemde datum? Dan wordt dit meegenomen met de betaling van die maand.

Let op: op de genoemde data wordt uw uitkering gestort naar uw bank. Dit betekent niet altijd dat het geld direct op uw bankrekening staat. De bank heeft tijd nodig om de uitkering bij te schrijven op uw rekening. Via het online portaal Mijn WIZ kunt u uw uitkeringsspecificatie opvragen en downloaden.

Overzicht betaaldata 2021

In 2021 vindt de betaling van de periodieke uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ plaats volgens onderstaand overzicht.

Maand

Datum doorgeven veranderingen vóór en PVI inleveren op

Datum betaling

periodieke uitkeringen

Januari

21-01-2021

26-01-2021

Februari

22-02-2021

25-02-2021

Maart

25-03-2021

30-03-2021

April

22-04-2021

29-04-2021

Mei

21-05-2021

27-05-2021

Juni = vakantiegeld *

 

10-06-2021

Juni

24-06-2021

29-06-2021

Juli

26-07-2021

29-07-2021

Augustus

23-08-2021

26-08-2021

September

23-09-2021

28-09-2021

Oktober

25-10-2021

28-10-2021

November

22-11-2021

25-11-2021

December

20-12-2021

23-12-2021

*De genoemde datum voor de betaling van het vakantiegeld is een streefdatum.