Stappenplan aanvragen uitkering voor mensen van 27 jaar en ouder

Algemeen

U wilt een bijstandsuitkering. Dit kunt u melden via telefoonnummer

Stap 1 Melding en telefonische aanvraag

Wij stellen u een aantal vragen. Zo weten we of u recht heeft op een uitkering. We controleren waar u woont en of u recht heeft op een andere uitkering. Als wij uw melding in behandeling nemen, noteren wij uw persoonsgegevens en telefoonnummer.

Uw melding wordt in behandeling genomen door een intaker. De intaker belt u binnen 3 werkdagen. De intaker stelt vragen om te bepalen welke hulp u nodig heeft. Ook vertelt de intaker hoe het proces verder gaat.

Hierna sturen wij u het aanvraagformulier.

Stap 2 Uitkeringsgesprek

Het aanvraagformulier vult u helemaal in en stuurt u naar GR de Bevelanden. Daarna plannen wij een gesprek in. Tijdens dit gesprek kijken we of we voldoende informatie hebben om uw recht op uitkering te beoordelen. Ook kijken we of u genoeg heeft gedaan om op een andere manier aan inkomen te komen. Ook vragen we met wie u samenwoont. Uw woonsituatie kan invloed hebben op de hoogte van de uitkering (kostendelersnorm).

Als u een aanvraag doet, vragen wij naar uw bankafschriften. Dit is nodig om te bepalen wat de hoogte van uw inkomen en eigen geld is. De wet heeft een inkomens- en vermogensgrens. U mag bepaalde informatie op uw bankafschriften  onleesbaar maken.

Stap 3 Definitieve beslissing

Binnen 3 weken na het gesprek hoort u of uw aanvraag definitief is goedgekeurd of afgekeurd. Is uw situatie net iets moeilijker, dan kan het langer duren. De wettelijke termijn is maximaal 8 weken.

Stap 4 Startgesprek met klantmanager activering

Na het besluit op uw aanvraag volgt er een startgesprek met een klantmanager. De klantmanager bespreekt hoe het traject richting werk eruit gaat zien voor u.