Kindregelingen (kindpakket)

Algemeen

Heeft u een laag inkomen en heeft u kinderen? Er zijn verschillende kindregelingen die u kunnen helpen. Er zijn lokale regelingen vanuit GR de Bevelanden en er zijn landelijke regelingen.

Regelingen van GR de Bevelanden

GR de Bevelanden vindt het belangrijk dat ieder kind mee kan doen. En dat kinderen zo min mogelijk de dupe zijn van de financiële situatie thuis. Dat een kind een sport kan kiezen die hij of zij leuk vindt. Of dat een kind mee kan naar de bioscoop met een vriendje of vriendinnetje. Maar ook dat het kind een fiets heeft om op naar school te gaan. 

Hieronder vindt u de verschillende regelingen die GR de Bevelanden heeft. 

1. Declaratiefonds

Via het Declaratiefonds kunnen kinderen meedoen aan sociale, educatieve, sportieve en culturele activiteiten. Bijvoorbeeld voor bioscoopbezoek of entree voor een pretpark of museum of het lidmaatschap van de bibliotheek. 
Het Declaratiefonds is voor gezinnen/personen vanaf 21 jaar met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm  . Thuiswonende jongeren van 18 tot 21 jaar kunnen ook - samen met hun ouder(s) - mee doen aan het Declaratiefonds. Beiden moeten aan de voorwaarden voldoen.


Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor activiteiten zoals peuterzwemmen, peuterspeelzaal. De gemeenten Borsele, Goes en Reimerswaal vergoeden daar bovenop nog een extra bedrag per jaar voor de eigen bijdrage van de peuteropvang. 

Gemeente

Borsele, Goes,  Reimerswaal

Kapelle

Kinderen 0-18 jaar

€ 146,00

€ 113,00

Extra vergoeding 0-4 jaar

€ 115,00

geen

De gemeente Noord-Beveland heeft haar eigen regeling: Declaratiefonds Noord-Beveland.

2. Bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is voor iedereen die moet rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau. Deze is niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook mensen die rond moeten komen van een ander laag inkomen kunnen bijzondere bijstand aanvragen. Is uw inkomen net iets hoger dan het bijstandsniveau? Dan kunt u nog steeds recht hebben op bijzondere bijstand. Wij vergoeden dan niet alle kosten, maar houden rekening met uw hogere inkomen.

Voor gezinnen met kinderen zijn er de volgende regelingen:

• Vergoeding van een fiets of openbaar vervoer aan schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs, mbo- of hbo-onderwijs.
• Vergoeding van een computer aan gezinnen met schoolgaande kinderen vanaf groep 7 .
• Vergoeding van indirecte schoolkosten vanaf groep 1 basisonderwijs. Dit kan zijn voor excursie/schoolreisje, sportkleding, schooltas en de huur van een schoolkluisje.

Voor al deze kosten geldt dat wij deze vergoeden tot de leeftijd van 18 jaar.

Woont u in de gemeente Noord-Beveland? Dan houden wij rekening met de vergoeding die u uit het Declaratiefonds van Noord-Beveland kunt krijgen. Dit gaat om de kosten van een fiets en voor de indirecte schoolkosten.

Bel met ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113-239 100 voor vragen.

Landelijke regelingen

Er zijn ook landelijke regelingen voor kinderen. Naast de kinderbijslag, hebben ouders met een laag inkomen vaak ook recht op een kindgebonden budget. Kijk voor meer informatie op: Belastingdienst Toeslagen

Samenwerking met andere organisaties

GR de Bevelanden werkt veel samen met andere organisaties. Samen ondersteunen we gezinnen met weinig geld in het alledaagse leven. De vijf belangrijke partnerorganisaties als het gaat om kinderen:

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Via dit fonds kunnen kinderen meedoen aan sportieve en culturele activiteiten als hun ouders/verzorgers die zelf niet kunnen betalen. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal zijn aangesloten bij het fonds. Daarom houden we rekening met de vergoedingen die het fonds betaalt als u het Declaratiefonds aanvraagt.

De voedselbank

De Voedselbank levert naast voedselpakketten ook een verrassingspakket voor jarige kinderen: Voedselbank De Bevelanden

De Kledingbank

De Kledingbank Zeeland geeft gratis kleding aan mensen die dat nodig hebben. Wilt u hier gebruik van maken? Dan moet u een doorverwijzing krijgen van een erkende hulpverlener. Dat kan uw huisarts zijn, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener of een leraar. De Kledingbank is in Middelburg.

Kijk voor meer informatie op: www.kledingbank-zeeland.nl

De Speelgoedbank

Is uw kind niet ouder dan 10 jaar en krijgt hij of zij een gratis kledingpakket van de Kledingbank? Dan krijgt hij of zij ook een gratis speelgoedpakketje van de Speelgoedbank.

Kijk voor meer informatie over de Speelgoedbank op www.speelgoedbankzeeland.nl.

Samen voor alle kinderen

Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur werken samen met de stichting Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen hebben zij de  website www.samenvoorallekinderen.nl. Hier kunt u meer lezen over de regelingen voor kinderen. Ook kunt u aangeven voor welke kosten u een vergoeding wilt voor uw kind(eren). Zij helpen u bij het aanvragen van een regeling. Zo willen zij bereiken dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen!