Toegankelijkheidsverklaring

Voor het nieuwe GRdeBevelanden.nl is een toegankelijkheidsonderzoek ingepland.

Toegankelijkheid

Voor het nieuwe GRdeBevelanden.nl (live sinds juni 2021) is een toegankelijkheidsonderzoek ingepland. Wij verwachten dat de website voldoet aan alle toegankelijkheidseisen die gesteld worden.

Register toegankelijkheidsverklaringen

De toegankelijkheidsverklaringen voor de websites die onder de verantwoordelijkheid van GR de Bevelanden vallen staan op www.GRdeBevelanden.nl/toegankelijkheidsverklaring .

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

GR de Bevelanden doet het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.

Automatisch toetsen: dit gebeurt met een speciale tool.

Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content.

Training werknemers: de redacteuren gaan een training over toegankelijkheid volgen

Overig: ook bij de technische doorontwikkeling van GRdeBevelanden.nl is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Verbeteringen

Op GRdeBevelanden.nl staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u toch een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen communicatie@GRdeBevelanden.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via 0113- 239 100.