De hoogte van de uitkering

Algemeen

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie, leeftijd en woonsituatie.

Verschillende bijstandsnormen

Er zijn aparte bijstandsnormen voor:

 • Inwoners van 18, 19 of 20 jaar;
 • Inwoners die ouder zijn dan 21 jaar maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt;
 • Inwoners die in een inrichting verblijven;
 • U verblijft in een inrichting;
 • Inwoners die de woning delen met (meerdere) meerderjarige personen.

U vindt de normbedragen die op dit moment gelden hier.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en inwonende kinderen boven de 27 jaar, een (groot)ouder of inwonende nicht. Ook huisgenoten die geen familie van u zijn, tellen mee. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt. In álle meerpersoonshuishoudens geldt de kostendelersnorm.

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Deze volwassenen tellen niet mee voor de kostendelersnorm:

 • Jongeren tot 27 jaar;
 • Studenten die studiefinanciering ontvangen;
 • Leerlingen die studeren via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
 • Medebewoners van 27 jaar en ouder die onderwijs volgen (Wtos);
 • Kamerhuurders en kostgangers die geen familie zijn en betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.

Alleenstaande ouders

De Participatiewet kent geen aparte norm voor alleenstaande ouders. Voor hen geldt ook de bijstandsnorm voor een alleenstaande.  Daarnaast ontvangt u via de Belastingdienst een kindgebonden budget. Kijk op voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.