Fiets- en reiskostenvergoeding voor schoolgaande kinderen

Algemeen

GR de Bevelanden heeft een vergoeding voor een fiets en reiskosten voor schoolgaande kinderen. Heeft u kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die naar school gaan? Is de school niet om de hoek? Lees dan de regels voor het krijgen van vergoedingen van openbaar vervoer en fietsen:

Afstand van huis naar school is minder dan 10 kilometer

Scholieren die minder dan 10 kilometer van school af wonen, krijgen geen reiskostenvergoeding. Zij kunnen wel recht hebben op een fiets.

Afstand van huis naar school ligt tussen de 10 en 15 kilometer

Woont de scholier tussen de 10 en 15 kilometer van school af? Zij kunnen in de koude wintermaanden een reiskostenvergoeding krijgen (maximaal 5 maanden per schooljaar). De andere maanden kunnen zij op de fiets naar school en hiervoor een fiets aanvragen.

Afstand van huis naar school is meer dan 15 kilometer

Woont de scholier verder dan 15 kilometer van school af? Zij kunnen de reiskosten voor een volledig schooljaar krijgen. Maar zij mogen natuurlijk ook met de fiets naar school en een fiets aanvragen.

Uw inkomen

Wilt u gebruik maken van deze vergoeding? Uw inkomen mag in alle gevallen niet meer bedragen dan 120% van de bijstandsnorm. Bekijk de bedragen die op dit moment gelden .

Hoe vraag ik reiskostenvergoeding aan?

Wilt u een reiskostenvergoeding aanvragen voor uw kind? Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100.

Hoe vraag ik een fiets aan?

Heeft uw kind een fiets nodig om naar school te gaan en voldoet u aan de voorwaarden?  Dan kunt u een fiets aanvragen voor uw kind. Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100. 

Reiskostenvergoeding én een fiets?

Het kan zijn dat u én een vergoeding voor reiskosten ontvangt én een fiets krijgt. Dat kan als uw kind naar het (bus)station fietst en verder reist met de trein of bus. Of als uw kind in de wintermaanden met de trein of bus reist en in de overige
maanden gebruik maakt van de fiets.

Bekijk de beleidsregels op overheid.nl