Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland

Algemeen

De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds vergoedt de kosten voor sportieve en culturele activiteiten voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar.

Sport en Cultuur

Sport is bijvoorbeeld voetbal, judo, zwemmen, karate, turnen, volleybal, tennis, hockey, basketbal en schaatsen. Cultuur is bijvoorbeeld ballet, streetdance, stijldansen, hiphop, muziekschool, schilderen, rap, musical, fanfare, scouting en toneel.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt de contributie of het lesgeld direct aan de sportvereniging of culturele instelling. U hoeft dus niet eerst zelf te betalen. Daarnaast is er soms nog een bedrag beschikbaar voor spullen die uw kind nodig heeft. Deze vergoeding krijgt u in de vorm van een tegoedbon.

Het fonds vergoedt alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF. Culturele lessen worden alleen vergoed als de instelling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de docenten gediplomeerd zijn.

Voor sport is de vergoeding maximaal € 225,00 per jaar. Voor culturele activiteiten is dit maximaal € 450,00 per jaar.

Uw kind aanmelden

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet zelf een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Alleen een intermediair kan dit doen.

Een intermediair is een tussenpersoon die uw kind en uw gezin kent of op de hoogte is van uw financiële situatie. Denk hierbij aan een leraar, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts, maatschappelijk werker of de klantmanager van GR de Bevelanden. Deze personen kunnen een aanvraag voor uw kind doen. Om een aanvraag te doen, heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn uw contactgegevens, de naam van de vereniging, club of (muziek- of toneel)school, welke spullen nodig zijn en uw financiële situatie.

U kunt zelf bij uw tussenpersoon aangeven dat u uw kind(eren) wilt aanmelden bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Gebruik hiervoor het basis aanvraagformulier.

Als u een uitkering via GR de Bevelanden krijgt, dan kunt u dit formulier ook indienen bij GR de Bevelanden. U kunt het opsturen naar: GR de Bevelanden, afdeling WIZ, Postbus 2144, 4460 MC Goes.

Wilt u meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Kijk dan op de website

U kunt het formulier aanvragen via ons klantcontactcentrum. Bel met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00. Wij sturen u een geprint exemplaar of sturen een PDF via de e-mail. Vul het formulier vervolgens in en stuur dit op naar uw intermediair. 

Gemeente Noord-Beveland

De gemeente Noord-Beveland is niet aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij hebben een eigen regeling.
Meer informatie  vindt u op de website van de gemeente Noord-Beveland. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Noord-Beveland.