Inkomstenvrijlating

Algemeen

Heeft u deeltijdwerk gevonden en ontvangt u een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ? Dan heeft u misschien recht op vrijlating van inkomsten.

Wat is inkomstenvrijlating?

Met de vrijlatingsregeling wordt een deel van uw inkomen niet met uw uitkering verrekend. U mag dan een aantal maanden een deel van uw inkomsten houden boven op uw uitkering.

Krijgt u inkomsten uit werk en u heeft een bijstandsuitkering of IOAW/IOAZ? Dan moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan GR de Bevelanden. U moet alle inkomsten doorgeven. GR de Bevelanden berekent de vrijlating. U hoeft dit niet aan te vragen.

De inkomstenvrijlating geldt per persoon. Het maakt niet uit of u alleenstaand, een alleenstaande ouder bent of een partner heeft. De vrijlatingsregeling geldt voor inkomsten uit arbeid of als marginaal zelfstandige. 

Voor wie is de vrijlatingsregeling?

•  U bent 27 jaar of ouder en u ontvangt een bijstandsuitkering; of
• U bent jonger dan 27 jaar, medisch urenbeperkt en u ontvangt een bijstandsuitkering; of
• U ontvangt een IOAW/Z-uitkering; en
• U gaat vanaf 1 juli 2022 voor het eerst (deeltijd) werken of structureel 5 uur per week meer werken; en
• U verdient hiermee een inkomen dat lager is dan de bijstandsnorm.

Is uw inkomen hoger dan uw bijstandsnorm maar na aftrek van deze inkomstenvrijlating lager? Dan kunt u ervoor kiezen om nog een aanvullende bijstandsuitkering te blijven ontvangen. De verplichtingen blijven voor u gelden. Wijzigingen in uw woon- en leefsituatie, vermogen en inkomsten moet u blijven doorgeven. U behoudt ook de arbeidsverplichtingen. Dat houdt in dat u uw best moet doen het werk en het aantal uren dat u werkt te behouden.

Ik heb een baan. Krijg ik nu extra geld?

Misschien. Met de vrijlatingsregeling verrekent de gemeente een deel van uw inkomen niet met uw uitkering. Voor hoe lang en hoeveel extra geld u krijgt, hangt af van:

  • Uw salaris;
  • De leeftijd van uw kinderen;

Of u een medische urenbeperking heeft.

Ik ben 27 jaar of ouder

U heeft 6 maanden recht op inkomstenvrijlating. De reguliere vrijlating is 25% van uw inkomsten met een maximum van:
•    € 264,00* netto per maand op een bijstandsuitkering
•    € 418,46* bruto per maand bij een IOAW/IOAZ-uitkering
Of u een partner heeft, maakt niet uit voor de vrijlatingsregeling.
*bedragen vanaf 1 januari 2024

Voorbeeld:
U verdient in een maand netto € 500,00 met werken. Deze € 500,00 zou in mindering gebracht worden op uw uitkering.  Als 25% wordt vrijgelaten, wordt er in plaats van € 500,00 slechts € 375,00 gekort (500 – 125 = 375). De € 125,00 wordt dan vrijgelaten en niet verrekend met de uitkering.

Ik ben alleenstaande ouder, 27 jaar of ouder en heb kinderen tot 12 jaar

De reguliere vrijlating duurt 6 maanden. Daarna volgt een extra regeling voor een periode van maximaal 30 maanden zolang uw kind jonger is dan 12 jaar.

De vrijlating is 12,5% van uw inkomsten met een maximum van: 

  • € 163,73* netto per maand op een bijstandsuitkering
  • € 260,02* bruto per maand bij een IOAW/IOAZ-uitkering

* bedragen vanaf 1 januari 2024

Ik heb een medische urenbeperking

Heeft u een medische urenbeperking en krijgt u een aanvullende uitkering? De vrijlating is 15% op alle inkomsten uit deeltijdwerk met een maximum van:  

  • € 160,07* netto per maand op een bijstandsuitkering
  • € 264,14*bruto per maand bij een IOAW/IOAZ-uitkering

Of u een partner heeft, maakt niet uit voor de vrijlatingsregeling.
* bedragen vanaf 1 januari 2024

Ik werk met loonkostensubsidie

Bent u een werknemer die met loonkostensubsidie in deeltijd werkt? En krijgt u een aanvullende uitkering? De vrijlating is 15% op alle inkomsten uit deeltijdwerk met een maximum van:  

  • € 167,07* netto per maand op een bijstandsuitkering
  • € 264,14 bruto per maand bij een IOAW/IOAZ-uitkering

Deze vrijlating geldt alléén voor de inkomsten die u verdient met de uren waarin met loonkostensubsidie wordt gewerkt.

Of u een partner heeft, maakt niet uit voor de vrijlatingsregeling.
* bedragen vanaf 1 januari 2024

Heeft de vrijlating gevolgen voor mijn toeslagen?

Door de inkomstenvrijlating krijgt u een hoger belastbaar inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor de toeslagen die u van de Belastingdienst krijgt zoals zorgtoeslag en huurtoeslag. Vergeet niet om uw nieuwe inkomen door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Bij lage vrijlatingsbedragen heeft dit geen of weinig gevolgen. De inkomstenvrijlating is voor u altijd financieel voordeliger.

Bekijk de beleidsregels op overheid.nl