Inzage bankafschriften

Algemeen

Als u een aanvraag indient, vragen wij inzage in uw bankafschriften. Dit is nodig om te bepalen wat de hoogte van uw inkomen en vermogen is. De wet hanteert namelijk een inkomens- en vermogensgrens

Onleesbaar maken

Voor het bepalen van het recht op bijstand hoeven wij niet te weten wat de uitgaven zijn. Als u dat prettig vindt, mag u van de uitgaven het volgende onleesbaar maken:

  • De naam van degene of instantie;
  • Omschrijving / onderwerp;
  • Rekeningnummer van degene of instantie aan wie is betaald.

De volgende items mag u niet onleesbaar maken:

  • Het bedrag van de afschrijving;
  • De datum van afschrijving;
  • Bijschrijvingen;
  • Het saldo van de rekening;
  • Datum en volgnummer bankafschrift.

Uitzondering

Het komt voor dat wij u vragen om uw afschrijvingen wel helemaal te laten zien. Dit is van toepassing op:

  • Wanneer u een aanvraag voor bijzondere bijstand indient voor bepaalde kosten die u door middel van uw afschrijving kunt aantonen.
  • Wanneer dat nodig is om vast te stellen of u recht heeft op wat u aanvraagt.