Doorgeven van wijzigingen

Algemeen

Verandert uw (persoonlijke) situatie? Bijvoorbeeld omdat u gaat werken, verhuizen of uw kinderen uit huis gaan. Of heeft u bijvoorbeeld een auto gekocht of verkocht? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Geef veranderingen binnen vijf werkdagen door.

Mijn WIZ

Deze veranderingen kunt u het beste en het snelst doorgeven met uw DigiD via het online portaal Mijn WIZ. Het grote voordeel is dat wijzigingen binnen een week verwerkt zijn.

Wijzigingsformulier

Heeft u geen DigiD? Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00. Wij sturen u een geprint exemplaar.

Welke veranderingen moet u doorgeven?

•    Uw vermogen/eigen bezittingen verandert. Bijvoorbeeld door het ontvangen van een erfenis of bedrag door pensioenafkoop. Ook geld in het buitenland geeft u op. U mag geen vermogen/eigen bezittingen hebben met een waarde hoger dan:
•    € 7.575,00 als u alleenstaand bent.
•    € 15.150,00 als u met iemand samenwoont of kinderen in huis hebt jonger dan 18 jaar.
•    Uw inkomsten wijzigen, bijvoorbeeld omdat u bijverdient.
•    U heeft spaargeld.
•    U heeft een nieuw rekeningnummer.
•    Er komt iemand bij u wonen of er gaat iemand weg.
•    Geboorte van kinderen.
•    U gaat samenwonen (met een samenlevingsovereenkomst), trouwen of scheiden.
•    U gaat verhuizen.
•    U gaat naar het buitenland.
•    U gaat een opleiding volgen.
•    U gaat vrijwilligerswerk doen.

Heeft u inkomsten uit werk of een andere uitkering? Dan moet u hiervan de specificatie (bijvoorbeeld een loonstrook) meesturen met het wijzigingsformulier. Heeft u nog geen loonstrook ontvangen?  Dan vult u het aantal gewerkte uren in op het formulier. Ook wanneer uw inkomsten elke maand hetzelfde zijn. Ook dan moet u het formulier elke maand opnieuw inleveren. Andere inkomsten, zoals alimentatie, hoeft u alleen via een wijzigingsformulier te melden als het bedrag veranderd is.

Geef wijzigingen op tijd door

Geeft u wijzigingen niet op tijd door? Dan kan het zijn dat u geld terug moet betalen. Of dat u de volgende keer een lagere uitkering ontvangt. Het kan zelfs leiden tot een boete. Dus voorkom problemen en meld uw wijzigingen op tijd. 

Twijfelt u of een verandering in uw situatie gevolgen heeft voor uw uitkering? Belt u dan met uw klantmanager. Dat kan via het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100.