Vrijwilligerswerk en bijstandsuitkering

Algemeen

Vrijwilligerswerk doen naast uw bijstandsuitkering? Dat mag, maar dat moet u wel melden bij uw klantmanager. En betaald werk gaat altijd voor op vrijwilligerswerk.

Bent u ouder dan 27 jaar?

Bent u ouder dan 27 jaar? En ontvangt u een vrijwilligersvergoeding? Dan verrekenen wij uw vrijwilligersvergoeding niet met uw uitkering. Een vrijwilligersvergoeding moet dan wel aan deze voorwaarden voldoen:

  • maximaal € 5,50 per uur; en
  • maximaal € 210,00 per maand; en
  • maximaal € 2.100,00 per jaar.

Doet u bijvoorbeeld in één kalenderjaar 11 maanden lang vrijwilligerswerk en ontvangt u € 210,00 per maand? Dan is uw vergoeding in dat kalenderjaar meer dan € 2.100,00. De vergoeding wordt dan niet meer gezien als vrijwilligersvergoeding. De gehele vergoeding wordt dan gekort op uw uitkering.

Bent u jonger dan 27 jaar?

Voor vrijwilligers jonger dan 27 jaar met een bijstandsuitkering wordt de vrijwilligersvergoeding altijd gekort op de uitkering.

Onkostenvergoeding

Een vergoeding van de daadwerkelijke kosten (zoals reiskosten) wordt niet gekort op de uitkering. De vergoeding van daadwerkelijke kosten moet duidelijk op de specificatie staan.