Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Woont u in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal? Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Heeft u een laag inkomen en weinig eigen geld? Dan krijgt u in 2022 misschien geld terug voor uw zorgkosten over het jaar 2021. We noemen dit de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Hoogte tegemoetkoming 2022

Ontvangt u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van het UWV en bent u tenminste 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u in 2022 € 230,00. Dat komt omdat wij rekening houden met de tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Deze krijgt u ieder jaar in de maand september automatisch van het UWV.

In alle andere gevallen is de tegemoetkoming in 2022 € 416,00 per persoon.

Heeft u recht op tegemoetkoming?

U krijgt de tegemoetkoming als u de volgende drie vragen met ‘‘ja’’ kunt beantwoorden.

Vraag 1: Behoort u tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten?
U hoort tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten als minimaal 1 van deze 7 punten voor u geldt:
•    U ontvangt een uitkering WIA / Wajong / WAZ / WAO op basis van 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid;
•    U heeft een Wmo-indicatie voor een vervoersvoorziening, een rolstoel of woningaanpassing;
•    U heeft een Wmo-indicatie voor begeleiding, dagbesteding of hulp bij het huishouden voor een periode van een jaar of langer;
•    U heeft een indicatie voor persoonlijke verzorging op grond van de Zorgverzekeringswet;
•    U heeft een diabetespaspoort;
•    U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
•    U ontvangt minimaal tweemaal kinderbijslag van de SVB voor thuiswonende gehandicapte kinderen.
Geldt geen van deze situaties voor u? Maar bent u wel chronisch ziek of gehandicapt? Dan vragen we u dit op een andere manier aan te tonen.

Vraag 2: Had u in 2021 kosten door uw chronische ziekte of handicap? Zijn die niet door uw zorgverzekeraar of via een andere regeling vergoed?
Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, heeft u vaak kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Denk bijvoorbeeld aan:
•    Extra reiskosten naar uw huisarts of het ziekenhuis; 
•    Bijbetaling van medicijnen;
•    Lidmaatschap van een patiëntenvereniging; 
•    De kosten van een gehandicaptenparkeerkaart; 
•    De medische keuring voor een gehandicaptenparkeerkaart en/of een rijbewijs; 
•    De betaling van uw verplicht eigen risico enzovoorts. 
De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is bedoeld om deze extra kosten te betalen.

Vraag 3: Heeft u een laag inkomen en weinig eigen geld?
Inkomen is bijvoorbeeld uw salaris, uitkering of pensioen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Wij houden in de volgende situaties rekening met schulden die u moet aflossen:
•    U heeft een schuldregeling voor maximaal 3 jaar met een officiële schuldhulpverlener; of
•    Er ligt beslag op uw inkomen.
In deze gevallen mag u de aflossingsbedragen van uw schulden of het bedrag van het loonbeslag van uw inkomen aftrekken. Vraag eventueel bij uw schuldhulpverlener naar de juiste bedragen.
Uw vermogen is het totaalbedrag van uw eigen geld, bezittingen en schulden. Eigen geld is het geld op uw bankrekening of spaarrekening. Uw bezittingen zijn bijvoorbeeld de waarde van een auto, caravan of boot, sieraden, waardepapieren enzovoorts. Overwaarde uit een koopwoning tellen wij niet mee bij de berekening van uw vermogen. Het totaalbedrag van uw vermogen berekent u door uw schulden af te trekken van uw bezittingen. 
Uw vermogen mag niet meer zijn dan het vermogen dat iemand met een bijstandsuitkering mag hebben. 
Hieronder leest u meer over de inkomens- en vermogensgrenzen.

Hoeveel mag uw inkomen en vermogen maximaal zijn?

Bekijk het overzicht inkomens- en vermogensgrenzen om te zien hoeveel uw inkomen en vermogen maximaal mogen zijn. Is uw (gezamenlijk) inkomen lager is dan het bedrag in het overzicht bij uw gezinssituatie? Dan ontvangt u de maximale tegemoetkoming . Bij een hoger inkomen berekenen we uw draagkracht. Wij halen dan een deel van uw hogere inkomen, namelijk 35%, van de maximale tegemoetkoming af. Het bedrag dat u ontvangt, staat in de brief die u van ons ontvangt. Als uw draagkracht te hoog is, dan heeft u geen recht op de tegemoetkoming.

Aanvragen

Behoort u tot de doelgroep? Had u kosten in 2021 door uw ziekte of handicap? En zijn uw inkomen en vermogen niet te hoog? Dan kunt u de tegemoetkoming aanvragen.

Ook als u de tegemoetkoming in 2021 heeft ontvangen, dan moet u dit aanvraagformulier gebruiken. Met ingang van 2021 is het verkorte aanvraagformulier afgeschaft.

Bel met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00. Wij sturen u een geprint exemplaar.