Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Algemeen

Woont u in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal? En heeft u een chronisch ziekte of een handicap? En heeft u een laag inkomen en weinig eigen geld? Dan krijgt misschien geld terug voor uw zorgkosten over het afgelopen jaar. We noemen dit de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Hoogte tegemoetkoming 2024

Voor inwoners van de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal is de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in 2024 € 478,00 per persoon.

Ontvangt u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van het UWV en bent u voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan krijgt u in 2024 een tegemoetkoming van €280,00. Dat komt omdat wij rekening houden met de tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Deze krijgt u ieder jaar in de maand september automatisch van het UWV.

Heeft u recht op tegemoetkoming?

U krijgt de tegemoetkoming als u in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal woont en de volgende drie vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden.

Vraag 1: Valt u in de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten?
U valt in de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten wanneer 1 of meer van deze 7 punten voor u geldt:

•    U ontvangt een uitkering WIA / Wajong / WAZ / WAO op basis van 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid;
•    U heeft een Wmo-indicatie voor een vervoersvoorziening, een rolstoel of woningaanpassing;
•    U heeft een Wmo-indicatie voor begeleiding, dagbesteding of hulp bij het huishouden voor een periode van een jaar of langer;
•    U heeft een indicatie voor persoonlijke verzorging op grond van de Zorgverzekeringswet;
•    U heeft een diabetespaspoort;
•    U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
•    U ontvangt minimaal tweemaal kinderbijslag van de SVB voor thuiswonende gehandicapte kinderen.

Geldt geen van deze situaties voor u? Maar heeft u wel een chronische ziekte of handicap? Dan vragen we u dit op een andere manier aan te tonen.

Vraag 2: Had u in 20232 kosten door uw chronische ziekte of handicap? En zijn die kosten niet door uw zorgverzekeraar of via een andere regeling vergoed?
Wanneer u chronisch ziek of gehandicapt bent, heeft u vaak kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Denk bijvoorbeeld aan:

•    Extra reiskosten naar uw huisarts of het ziekenhuis; 
•    Bijbetaling voor medicijnen;
•    Lidmaatschap van een patiëntenvereniging; 
•    De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart; 
•    De medische keuring voor een gehandicaptenparkeerkaart en/of een rijbewijs; 
•    De betaling van uw verplicht eigen risico. 

De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is bedoeld om deze extra kosten te betalen.

Vraag 3: Heeft u een laag inkomen en weinig eigen geld/vermogen? Inkomen is bijvoorbeeld uw salaris, uitkering of pensioen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. 

Heeft u daarnaast schulden af te lossen? Wij houden rekening met deze schulden wanneer u:

•  een schuldregeling heeft voor maximaal 3 jaar met een officiële schuldhulpverlener; 
​​​​of
•    er beslag op uw inkomen ligt.

In deze gevallen mag u de aflossingsbedragen van uw schulden of het bedrag van uw loonbeslag van uw inkomen aftrekken. Vraag eventueel bij uw schuldhulpverlener naar de juiste bedragen.

Uw vermogen is het totaalbedrag van uw eigen geld, bezittingen en schulden.

•  Eigen geld is het geld op uw bankrekening of spaarrekening.
•  Bezittingen zijn bijvoorbeeld de waarde van een auto, caravan of boot, sieraden, waardepapieren enzovoorts.
•  Overwaarde uit een koopwoning tellen wij niet mee bij de berekening van uw vermogen.

Het totaalbedrag van uw vermogen berekent u door uw schulden af te trekken van uw bezittingen. Uw vermogen mag niet meer zijn dan het vermogen dat iemand met een bijstandsuitkering mag hebben. 

Hieronder leest u meer over de inkomens- en vermogensgrenzen.

Hoeveel mag uw inkomen en vermogen maximaal zijn?

Bekijk het overzicht inkomens- en vermogensgrenzen om te zien hoeveel uw inkomen en vermogen maximaal mogen zijn. Is uw (gezamenlijk) inkomen lager dan het bedrag in het overzicht bij uw gezinssituatie? Dan ontvangt u de maximale tegemoetkoming. Bij een hoger inkomen berekenen we uw draagkracht. Wij halen dan een deel van uw hogere inkomen, namelijk 35%, van de maximale tegemoetkoming af. Het bedrag dat u ontvangt, staat in de brief die u van ons ontvangt. Als uw draagkracht te hoog is, dan heeft u geen recht op de tegemoetkoming.

Aanvragen

Behoort u tot de doelgroep? En woont u in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal? Had u in 2023 kosten door uw ziekte of handicap? En zijn uw inkomen en vermogen niet te hoog? Dan kunt u de tegemoetkoming aanvragen. Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00. Wij sturen u dan een geprint aanvraagformulier. 

Woont u in een andere gemeente? Neemt u dan contact op met uw eigen gemeente.


 

Bekijk de beleidsregels op overheid.nl