Nieuws

Nieuws

 • Planning eenmalige energietoeslag bekend

  In december 2021 kondigde het kabinet een eenmalige energietoeslag voor minima aan. Daarna heeft het lang geduurd voor gemeenten voorwaarden kregen van de Rijksoverheid. Dat vinden wij erg vervelend. We weten namelijk hoe snel en hoog de kosten voor energie stijgen. En we begrijpen dat dat grote zorgen met zich meebrengt.

 • Opvang vluchtelingen Oekraïne door uitkeringsgerechtigden

  De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvanglocaties van Oekraïners. Op dit moment zijn de veiligheidsregio’s en gemeenten bezig met de inrichting van opvangplekken. Daarnaast vangen veel mensen zelf Oekraïense vluchtelingen op in huis. Heeft opvang bieden gevolgen voor mijn toeslagen, uitkering of gemeentelijke belastingen?

 • Interim directeur GR de Bevelanden bekend

  Op 22 december is bekend geworden dat Patrick van den Beemt stopt als directeur van GR de Bevelanden. Er wordt door het Dagelijks Bestuur gezocht naar een directeur voor langdurige vervanging.

 • Coronasteun aan zelfstandigen

  Door de nieuwe coronamaatregelen, hebben veel ondernemers (tijdelijk) hun deuren weer moeten sluiten. Het kabinet komt hen financieel tegemoet.

 • Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens

  Huishoudens met een laag inkomen krijgen in het eerste kwartaal van 2022 eenmalig een energietoeslag van € 200,00.  Dat is onlangs door het kabinet bekend gemaakt. De toeslag wordt door GR de Bevelanden verstrekt.

 • Wijziging Beleidsregels bijzondere bijstand

  Het Dagelijks bestuur van GR de Bevelanden heeft op 20 september 2021 de Beleidsregels bijzondere bijstand WIZ de Bevelanden op een aantal punten veranderd.

 • Einde coronasteunpakketten

  Per 1 oktober stopt het kabinet met de corona noodpakketten. Dit betekent dat de regelingen Tozo en TONK vanaf die datum niet worden verlengd.