Wet Energietoeslag 2023 aangenomen

Na de Tweede Kamer heeft vandaag ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Dat is goed nieuws voor mensen met een laag inkomen! Dat betekent dat GR de Bevelanden aan de slag kan. Dat gebeurt stap voor stap. In dit bericht leest u welke stappen we zetten.

Inwoners die bekend zijn
Eerst ontvangen inwoners die bij ons bekend zijn en waarvan we zeker weten dat ze recht hebben de €1.300. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering krijgen via GR de Bevelanden. Zij hoeven niks te doen. Het geld wordt automatisch gestort.

Inwoners die mogelijk recht hebben
Dan is de groep inwoners aan de beurt die we kennen en waarvan we denken dat ze recht hebben. Dat zijn bijvoorbeeld inwoners die ook energietoeslag 2022 hebben gekregen. De gegevens van deze mensen wordt gecontroleerd. Weten we zeker dat zij recht hebben? Dan ontvangen zij automatisch het geld. Ook zij hoeven niks te doen.

Aanvragen pas later mogelijk
Als laatste de groep mensen die niet bij GR de Bevelanden bekend zijn. Zodra de beleidsregels zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur, kunnen deze inwoners de energietoeslag aanvragen. Dat is nu nog niet mogelijk. Houd onze website en social media in de gaten. Daar informeren we zodra het u kunt aanvragen. Dan leest u ook hoe u de aanvraag doet.  

Meer weten over de energietoeslag 2023?