Eigen bijdrage Wmo 2024 € 20,60

Vanaf 1 januari 2024 verandert uw eigen bijdrage (het abonnementstarief) voor hulp of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw eigen bijdrage gaat van € 19,00 naar € 20,60 per maand.

Dit is een besluit van de minister voor Langdurige Zorg en Sport in verband met stijgende kosten voor Wmo-voorzieningen en inflatie. 

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 januari 2024 betaalt u een eigen bijdrage of abonnementstarief van € 20,60 per maand. Het abonnementstarief geldt niet voor u wanneer u intramuraal beschermd woont (in een zorginstelling). Dan betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 

Pas uw automatische overschrijving zelf op tijd aan
De wijze waarop u de eigen bijdrage betaalt verandert niet. Maakt u het bedrag maandelijks zelf over? Of met een automatische overschrijving via uw bank? Pas het bedrag dan op tijd aan. 

Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. In januari 2024 betaalt u de eigen bijdrage van december 2023. Dat bedrag is nog € 19,00. Vanaf februari schrijft het CAK het nieuwe bedrag van uw rekening af. Dat bedrag is € 20,60.

Heeft u vragen over de eigen bijdrage Wmo? Neemt u dan contact op met het CAK.