Stand van zaken energietoeslag 2023

De Tweede Kamer heeft op 21 september 2023 ingestemd met het wetsvoorstel energietoeslag 2023. Nu kan het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Zodra ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen heeft, kan het Dagelijks Bestuur van GR de Bevelanden besluiten welke beleidsregels er gaan gelden voor de Bevelandse gemeenten.

Kijk voor meer informatie op www.grdebevelanden.nl/energietoeslag .