Verkorting looptijd Wsnp en Msnp per 1 juli 2023

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de verkorting van de looptijd voor zowel de Wsnp als de Msnp al per 1 juli 2023 in. De minister wil hiermee de wijzigingen in de Wsnp en de Msnp op elkaar af te stemmen.

Door de wetswijziging verandert de duur van de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp). Nu is dat 36 maanden. Dat wordt 18 maanden. Dit gaat in per 1 juli 2023. 

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat wij vanaf nu deze kortere termijn toe gaan passen bij nieuwe schuldregelingen. Voor lopende schuldregelingen blijft de duur van 36 maanden gelden. Het is niet mogelijk om de looptijd aan te passen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw schuldhulpverlener of uw bewindvoerder.

Hulp bij uw schulden

Heeft u schulden? En wilt u hulp om deze op te lossen? Wacht dan niet maar neem contact met ons op via 0113-239 100. Het is belangrijk om zo snel mogelijk hulp bij schulden te vragen. Hulp kan grotere problemen voorkomen.