Zorg

GR de Bevelanden regelt de ondersteuning van mensen die thuis wonen en zorg nodig hebben. Zo kunnen zij zelfstandig leven en meedoen in de samenleving. Dat kan zijn in de vorm van begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf. De ondersteuning kan voor iedere persoon anders zijn. Het hangt af van wat u zelf of samen met uw omgeving kunt doen. Bekijk wat we voor u kunnen doen.