Huisbezoek

Algemeen

Heeft u een melding gedaan bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor ondersteuning? Bijvoorbeeld bij vervoer, hulp bij het huishouden of uw woonomgeving? Dan komen we bij u op huisbezoek.

Uw persoonlijke situatie

Op deze manier kunnen we een goed beeld krijgen van uw persoonlijke situatie. Tijdens het bezoek kijken we naar de problemen die u heeft en waarvoor u de melding heeft gedaan. Is alles is besproken? Dan kijken we samen naar hoe we uw situatie kunnen verbeteren en wat daarvoor nodig is.

Afspraak maken

Een klantmanager zorg maakt met u een afspraak om bij u thuis langs te komen. Dit heet een huisbezoek of keukentafelgesprek. Bij dat gesprek kan ook een mantelzorger of iemand die u kent aanwezig zijn. Dit kan ook een cliĆ«ntondersteuner zijn van bijvoorbeeld SMWO.