Mantelzorgondersteuning

Algemeen

Het grootste gedeelte van de mantelzorgondersteuning wordt door uw gemeente uitgevoerd.

Wat doet GR de Bevelanden voor mantelzorgers?

GR de Bevelanden kan mantelzorgers 'ontzorgen' door het gebruik van maatwerkvoorzieningen. Een voorbeeld van zo'n maatwerkvoorziening is hulp bij het huishouden. Zo wordt de mantelzorger ontlast en houdt hij/zij meer tijd en energie over voor andere mantelzorgtaken. 

GR de Bevelanden heeft ook de maatwerkvoorziening kortdurend verblijf. Deze voorziening kan worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Meer weten over maatwerkvoorzieningen van GR de Bevelanden?  

Informatie over mantelzorgondersteuning in uw gemeente