Melding voor ondersteuning

Algemeen

Vind u het lastig om voor uzelf te zorgen? Heeft u moeite met meedoen in de samenleving? En heeft u het idee dat u dit zelf niet kunt oplossen? Dan kunt u een melding doen voor Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Iemand anders kan de melding ook voor u doen.

Hoe kunt u een melding doen?

U kunt uw melding via de telefoon of per e-mail doen bij GR de Bevelanden. Er wordt binnen 2 weken contact met u opgenomen. Er wordt vervolgens een keukentafelgesprek met u gepland. Lees wat u kunt verwachten van een keukentafelgesprek.  

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor ondersteuning? U kunt bellen met het klantcontactcentrum via 0113 239 100 of een e-mail sturen aan info@grdebevelanden.nl.