Persoonsgebonden budget (pgb)

Algemeen

Heeft u recht op een maatwerkvoorziening binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Dan wordt deze in natura verstrekt via een zorgaanbieder waar GR de Bevelanden een contract mee heeft. Dat bekent dat u geen geld krijgt, maar GR de Bevelanden direct de zorgaanbieder betaalt. U hoeft ook niet eerst zelf te betalen. Meestal werkt dit goed, maar niet voor iedereen. Soms is het ook mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) te krijgen.

Wat is een pgb?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u krijgt. Hiervan kunt u zelf een hulpmiddel kopen (zoals een scootmobiel of een rolstoel) of dienstverlening inkopen (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding). Wilt u een dienstverlening inkopen? Dan zal het budgetbeheer verlopen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U krijgt geen pgb voor algemene voorzieningen of collectieve voorzieningen, zoals de Regiotaxi.

Wat komt er bij een pgb kijken?

Voordat u de keuze voor een pgb kunt maken, moet u eerst weten wat dit betekent.

Naast keuzevrijheid, brengt het pgb ook verantwoordelijkheden, verplichtingen, vaardigheden en taken met zich mee. Een goed gemotiveerde keuze maken tussen een pgb en een voorziening in natura? Het ministerie van VWS heeft het volgende 10 punten kader gemaakt. Deze geeft u inzicht in wat er allemaal bij een pgb komt kijken.

Pgb-vaardigheid in 10 punten

  • U of uw zorgvrager overziet uw situatie. U heeft een duidelijk beeld van de zorgvraag.
  • U bent op de hoogte van de regels en verplichtingen die horen bij het pgb. Of u weet deze regels zelf bij de organisatie die daarover gaat (online) te vinden.
  • U bent in staat om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden. Hierdoor heeft u inzicht in waar het geld van het pgb naar toe gaat.
  • U kunt goed communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de SVB en zorgverleners.
  • U kunt zelf handelen en kunt zelf voor een zorgverlener kiezen.
  • U kunt zelf afspraken maken en vastleggen in een zorgovereenkomst. Zo kunt u bewijzen aan de verstrekkers van het pgb wat u met het geld hebt ingekocht.
  • U kunt beoordelen en uitleggen of de geleverde zorg past en kwalitatief goed is.
  • U kunt de inzet van zorgverleners regelen. Hierdoor kan de zorg doorgaan, ook bij verlof en ziekte.
  • U kunt de zorgverleners aansturen en aanspreken of ze hun werk goed doen.
  • U heeft voldoende juridische kennis over het werk- of opdrachtgeverschap, of weet deze kennis te vinden.

In de Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid van VWS staat uitleg bij elk van de 10 punten en vindt u nog meer handige websites. Alle informatie vindt u ook op rijksoverheid.nl.

Hieronder kunt u meer informatie downloaden van het ministerie van VWS. Kunt u de PDF niet openen of niet goed lezen? Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00. We sturen u dan een geprint exemplaar op. 

Wmo pgb tarieven 2024 - GR de Bevelanden

De Wmo pgb tarieven veranderen jaarlijks. De tarieven stijgen mee met het vastgestelde percentage van het geldende zorg in natura-tarief.

Heeft u een lopende indicatie voor een pgb? Dan wordt uw budget automatisch aangepast aan het nieuwe tarief voor 2024.

VoorzieningFormele zorg (zelfstandige met inschrijving KvK)Informele zorg (iemand uit eigen netwerk)
Hulp bij het huishouden€ 27,37 per uur€ 22,54 per uur
Begeleiding thuis€ 49,21 per uur€ 27,68 per uur
Begeleiding groep€ 70,27 per dagdeel (4 uur)€ 70,27 per dagdeel (4 uur)
Kortdurend verblijf€ 136,38 per etmaal€ 85,24 per etmaal