Gehandicaptenparkeerkaart

Algemeen

Heeft u een handicap en kunt u daardoor niet of moeilijk lopen? Dan kunt u bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. Ook kunt u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Een parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig, is altijd persoonsgebonden en kan voor elke auto gebruikt worden. Er zijn twee soorten parkeerkaarten.

Een bestuurderskaart en een passagierskaart

De bestuurderskaart kunt u aanvragen als u een bestuurder bent van een motorvoertuig. Dit voertuig heeft meer dan twee wielen of is een brommobiel, en:

  1. U heeft door een aandoening of gebrek een beperking met lopen. Dit duurt minimaal een half jaar.  
  2. U kunt met hulpmiddelen minder dan 100 meter zelfstandig lopen of u bent rolstoelgebonden.

De passagierskaart is aan te vragen als u naast de bovengenoemde punten 1. en 2. ook:

3. Voor het vervoer altijd de hulp van een bestuurder nodig heeft om van deur tot deur vervoerd te worden.

Vraagt u voor de eerste keer een gehandicaptenparkeerkaart aan?

Wilt u voor de eerste keer een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Bij de eerste aanvraag is een medisch onderzoek verplicht. U moet hiervoor zelf een medisch advies aanvragen bij een medisch adviesbureau. Het moet gaan om een onafhankelijke instantie, dus niet uw huisarts of behandelend arts. Bijvoorbeeld Stichting SAP maar het mag ook een ander geschikt bureau zijn.

Wat moet u doen om een afspraak te maken met het medisch adviesbureau?

Stap 1: Contact opnemen met een medisch adviesbureau

U neemt zelf contact op met een medisch adviesbureau, bijvoorbeeld Stichting SAP.  Maar het mag ook een ander onafhankelijk adviesbureau of instantie zijn. 

Geef aan dat u een medisch advies nodig heeft voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart . U plant samen een afspraak voor een onderzoek in. Van dit onderzoek ontvangt u een medisch rapport.

Let op: Stichting SAP neemt alleen digitale aanvragen in behandeling voor een medisch advies. U kunt op een aantal plekken in uw gemeente hulp krijgen bij digitale vragen:   www.grdebevelanden.nl/hulp-digitale-vragen

Stap 2: Vooraf betalen

De kosten van het onderzoek betaalt u zelf. Deze kosten maakt u over aan het medisch adviesbureau onder vermelding van: GPK, uw naam, BSN-nummer en telefoonnummer.

Let op: Pas nadat de instantie uw betaling heeft ontvangen, wordt er een afspraak met u gemaakt voor de keuring!

Stap 3: De medische keuring en het advies

Afhankelijk van het gekozen adviesbureau komt de arts bij u langs.

Aan het einde van de keuring geeft de arts advies. De arts kan twee soorten adviezen geven:

  1. De arts vindt dat u geen recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart.
  2. De arts vindt dat u wel recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart.

Als u recht heeft op de gehandicaptenparkeerkaart, geeft de arts aan hoe lang de parkeerkaart geldig is. Dat is minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar.

Let op: De eisen voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn erg streng. Het kan dus zijn dat de arts vindt dat u geen recht heeft op een parkeerkaart. De kosten van de medische keuring blijven voor u.

Het medisch rapport en de aanvraag

Eén week na het onderzoek krijgt u per post het medisch rapport. Hiermee kunt u uw aanvraag doen bij GR de Bevelanden voor een gehandicaptenparkeerkaart. Vul het aanvraagformulier van GR de Bevelanden in en stuur dit samen met het medisch rapport en één recente pasfoto naar:

GR de Bevelanden
t.a.v. Secretariaat
Postbus 2144
4460 MC  GOES

GR de Bevelanden behandelt uw aanvraag. Wordt de gehandicaptenparkeerkaart aan u toegekend? Dan wordt de kaart rechtstreeks naar uw woonadres gestuurd met de toekenningsbeschikking.

De gemeente zal hierna een factuur aan u sturen (binnen twee weken) met de verschuldigde kosten.

Voor 2024 zijn de tarieven:

GemeenteEerste aanvraag/VerlengingDuplicaat
Borsele€ 0,00€ 0,00
Goes€ 19,40€ 10,05
Kapelle€ 38,20€ 38,20
Noord-Beveland€ 15,00€ 15,00
Reimerswaal€ 28,15€ 28,15


Bel met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00 om het formulier aan te vragen. Wij sturen u een geprint exemplaar.

Verloopt uw parkeerkaart? Verlengen kan zo:

Verloopt uw kaart binnen twee maanden?  Dan kunt u uw gehandicaptenparkeerkaart laten verlengen. Of u zich opnieuw medisch moet laten keuren, hangt af van de vooruitzichten van uw beperkingen. Blijkt uit uw dossier dat uw kaart niet verlengd kan worden? Dan verwijzen we u door naar een medisch adviesbureau. U volgt dan de stappen 1 t/m 3 zoals hiervoor beschreven. Het kan ook zijn dat we uw kaart kunnen verlengen. Vul dan het aanvraagformulier in en stuur dit met één recente pasfoto naar GR de Bevelanden.

Bel met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00 om het formulier aan te vragen. Wij sturen u een geprint exemplaar.

Is uw parkeerkaart gestolen of kwijt? Een vervangende kaart aanvragen kan zo:

Bent u uw kaart kwijt of is de kaart gestolen? Dan kunt u een vervangende parkeerkaart aanvragen. Eerst doet u aangifte op www.verlorenofgevonden.nl. Stuur de bevestigingsmail en één recente pasfoto naar GR de Bevelanden. Dan maken wij een vervangende kaart voor u. De vervangende parkeerkaart heeft dezelfde geldigheidsduur als de verloren kaart. U betaalt het lokale tarief voor de vervangende kaart. Is uw verloren kaart nog maar beperkt geldig? Dan kan het zinvol zijn om een aanvraag voor verlenging te doen.

Gaat u met uw gehandicaptenparkeerkaart naar het buitenland?

Op de website van de ANWB vindt u informatie over het gebruik van uw kaart in het buitenland. Ook zijn er handige uitlegkaarten in diverse talen. Deze kunt u printen en naast uw gehandicaptenparkeerkaart leggen. Zo weet men ook in het buitenland welke rechten u heeft.

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen

Heeft u een instelling waar gehandicapten verblijven? Is uw instelling toegelaten als zorginstelling volgens de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg? Dan kunt u voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen in. Voor een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen gelden dezelfde tarieven als de reguliere gehandicaptenparkeerkaart.

Bel met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00 om een formulier aan te vragen. Wij sturen u een geprint exemplaar.

Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u een WIA/WAJONG/WAZ of WAO-uitkering? Dan kunt u in aanmerking komen voor de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit is een vorm van bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten door een ziekte of handicap, die u niet kunt declareren bij de zorgverzekeraar en ook niet op andere wijze vergoed krijgt.

Deze tegemoetkoming kunt u gebruiken voor de legeskosten en kosten van een keuring voor de gehandicaptenparkeerkaart. Deze kosten maakt u in de regel eens per vijf jaar. De tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten kunt u ieder jaar aanvragen. 

Voor 2024 zijn dit de bedragen voor deze tegemoetkoming: 

  • € 280 per kalenderjaar voor aanvragers met WIA/WAJONG/WAZ of WAO-uitkering
  • € 478 per kalenderjaar voor overige aanvragers
     

Voor meer informatie kijkt u op Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 

Meer weten?

Heeft u nog vragen die hierboven niet vermeld staan, bekijk dan de pagina met veel voorkomende vragen over de Gehandicaptenparkeerkaart.

Wilt u meer informatie over het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart?
Bel dan ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00.