Medipoint Wmo-hulpmiddelen

Algemeen

Medipoint is de leverancier voor alle hulpmiddelen die u van de gemeenten in de Oosterschelderegio kunt krijgen. Denk aan rolstoelen, scootmobielen, tilliften, badliften en driewielfietsen. Medipoint zorgt voor levering en onderhoud van deze hulpmiddelen.

U staat centraal

In deze samenwerking staat u als inwoner centraal. Als u een vraag heeft over een hulpmiddel, dan kunt u deze bij Medipoint stellen. Bel met Medipoint om een afspraak te maken.

Medipoint kijkt samen met u naar de mogelijke oplossingen van uw vraag. Als dit nodig is, neemt Medipoint contact op met GR de Bevelanden. Als een hulpmiddel vanuit de Wmo de oplossing is, dan zal Medipoint een voor u geschikt hulpmiddel leveren.

Meer weten over hulpmiddelen en Medipoint?

Kijk op Medipoint Oosterschelderegio voor meer informatie. U kunt Medipoint bellen op telefoonnummer: 088-124 81 30.