Hulp bij het huishouden

Algemeen

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis wonen. Maar soms kan iemand door ziekte, beperking of ouderdom het huishouden niet of niet helemaal zelf doen. Als niemand in uw omgeving kan helpen, dan kan hulp bij het huishouden een oplossing zijn.

Melding Wmo doen

Heeft u problemen met het doen van uw huishouding? Doe dan een melding bij GR de Bevelanden. 

Vraag de folder 'Hulp bij het huishouden' aan. Bel met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00. Wij sturen u een geprint exemplaar. 

Huisbezoek

Als wij uw melding hebben ontvangen, komt een klantmanager zorg bij u op huisbezoek. Tijdens dit gesprek kijken we wat u zelf nog kan doen in uw huishouden en wat niet meer lukt.

Voorziening hulp bij huishouden is toegekend

U ontvangt uw hulp in het huishouden in natura. Dat betekent dat  een gecontracteerde zorgaanbieder u helpt en GR de Bevelanden dit betaalt. Vindt u dat de hulp via deze aanbieder niet passend is? Dan kunt u een verzoek doen om de hulp bij het huishouden te ontvangen via een pgb (persoonsgebonden budget). Er wordt dan onderzocht of u pgb kan krijgen.

Vraag de adressenlijst van gecontracteerde zorgaanbieders aan. Bel dan het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00. Wij sturen u een geprinte versie op. 

Zorg in natura

U kunt GR de Bevelanden vragen de hulp voor u te regelen. Dan krijgt u zogenaamde zorg in natura (ZIN) van zorgaanbieders waarmee GR de Bevelanden een contract heeft. De thuiszorgaanbieder komt bij u langs voor een gesprek. Samen bekijkt u welke taken in het huishouden moeten worden gedaan. Ook kijkt de zorgaanbieder samen met u welke taken u zelf kunt doen. U kunt deze taken ook door mensen uit uw omgeving, zoals familie of mantelzorgers laten doen. De thuiszorgaanbieder maakt een plan waarin staat hoe zij uw ondersteuning regelen.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf de hulp bij het huishouden regelen en betalen. Lees meer over pgb. 

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Zij sturen ook de rekening. De rekening is maximaal van € 20,60 per maand.
 
Lees meer informatie over de eigen bijdrage