Eigen bijdrage

Algemeen

Voor Wmo-maatwerkvoorzieningen wordt meestal een eigen bijdrage betaald. De eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Zij sturen ook de rekening. Het bedrag zal niet hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde abonnementstarief van €19,00 per maand.

Vrijstellingen binnen de vijf Bevelandse gemeenten

De volgende doelgroepen hoeven geen eigen bijdrage te betalen:  

  • 18 tot en met 22-jarigen;
  • Mensen met een indicatie voor arbeidsmatige dagbesteding. 
     

Uitzonderingen vanuit landelijk beleid

  • Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen (intramuraal = verblijf in de instelling): hiervoor blijft de berekening van de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. 
  • Een huishouden dat uit meerdere mensen bestaat betaalt samen 1x € 19,00 per maand.
  • Voor een rolstoelvoorziening mag wettelijk geen eigen bijdrage worden gevraagd.
  • Huishoudens waar meer dan één persoon wonen, waarvan minimaal één persoon de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Deze groep wordt wel aangemeld bij het CAK. Het CAK beoordeelt of de vrijstelling geldig is.