Woonvoorzieningen

Algemeen

Iedereen woont het liefst zo lang mogelijk thuis. Is uw woning niet meer zo geschikt door een beperking of handicap? Dan wordt gekeken naar mogelijke oplossingen voor dit probleem. De gemeente kijkt bijvoorbeeld naar hulpmiddelen die uw probleem kunnen oplossen. Ook wordt gekeken of verhuizen naar een geschikte woning een oplossing is.

Aanpassen woning

Is verhuizen echt geen optie? Dan zijn er verschillende bouwkundige en niet-bouwkundige oplossingen mogelijk. Er wordt gekeken of en hoe de problemen van de woning kunnen worden opgelost.

Denkt u in aanmerking te komen voor een woonvoorziening?

Lees dan meer informatie over hoe het werkt  en neem contact met ons op.