Veel gestelde vragen gehandicaptenparkeerkaart

Algemeen

Veel gestelde vragen gehandicaptenparkeerkaart GR de Bevelanden

Wat is een GPK?

GPK is de afkorting van een gehandicaptenparkeerkaart. Met een GPK kunt u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, dicht bij uw bestemming. De kaart is maximaal vijf jaar geldig, persoonsgebonden en niet gekoppeld aan een kenteken.

Welke soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn er?

Er zijn vier soorten gehandicaptenparkeerkaarten waarvan u er maar één kunt aanvragen:
• Bestuurderskaart
• Passagierskaart
• Combinatiekaart (dan bent u bestuurder en passagier)
• Instellingenkaart

Wanneer kan ik een gehandicaptenkaart aanvragen?

U kunt in aanmerking komen voor een bestuurdersparkeerkaart als u:
• Zelf een auto of brommobiel bestuurt (met meer dan twee wielen).
• In het bezit bent van een geldig rijbewijs.
• Al minstens 6 maanden niet verder kunt lopen dan 100 meter, ook niet met behulp van een loophulpmiddel.
• Aantoonbare ernstige beperkingen heeft, andere dan loopbeperkingen.
• Een medisch onderzoek heeft gehad bij een onafhankelijk medisch adviesbureau (zoals Stichting SAP).

Let op: u moet de kosten van het medisch advies zelf betalen.

Hoe vraag ik een GPK aan?

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij GR de Bevelanden door het opsturen van het medisch advies, het aanvraagformulier en één recente pasfoto.

Ik ben gehandicapt en rijd niet zelf auto, kan ik dan ook een GPK krijgen?

Ja, als u gehandicapt bent en afhankelijk bent van vervoer door anderen, kunt u in aanmerking komen voor een passagierskaart. Een passagierskaart is ook een GPK. U kunt een GPK voor passagiers aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
• U bent een passagier van een motorvoertuig/brommobiel (met meer dan twee wielen).

• U heeft een medisch onderzoek gehad bij een onafhankelijk medisch adviesbureau,  Stichting SAP.

Let op: u moet de kosten van het medisch advies zelf betalen.

Naast deze voorwaarden is één van de volgende situaties van toepassing:
• U kunt al minstens 6 maanden niet verder lopen dan 100 meter, ook niet met behulp van een loophulpmiddel. Daarnaast ben u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van een bestuurder.
• U bent permanent rolstoelgebonden.
• U heeft aantoonbare ernstige beperkingen, andere dan loopbeperkingen.

Welke gegevens moet ik opsturen als ik een GPK voor bestuurders aanvraag?

De volgende gegevens ontvangen wij graag voor uw aanvraag:
• Medisch advies
• Aanvraagformulier
• Eén recente pasfoto

Mijn ouders zijn slecht ter been en hebben moeite met lange stukken lopen vanaf de auto. Wat kan ik doen?

U kunt dan een aanvraag indienen met behulp van het aanvraagformulier. Degene voor wie u de aanvraag indient, zal het formulier ook moeten ondertekenen. Dit kan alleen wanneer uw ouders niet meer dan 100 meter kunnen lopen en ze voldoen aan de voorwaarden, hierboven beschreven.

Wat kost een GPK?

U betaalt een vergoeding voor de gehandicaptenparkeerkaart. De kosten verschillen per gemeente. De kosten voor een bestuurderskaart, passagierskaart en instellingenkaart zijn gelijk.

Voor 2024 zijn de tarieven:

GemeenteEerste aanvraag/VerlengingDuplicaat
Borsele€ 0,00€ 0,00
Goes€ 19,40€ 10,05
Kapelle€ 39,65€ 39,65
Noord-Beveland€ 15,00€ 15,00
Reimerswaal€ 30,75€ 30,75

Heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding voor de kosten.

Is voor mij een medisch advies verplicht? Het is toch duidelijk dat ik beperkt ben.

De eerste keer is een medische keuring altijd verplicht, ook als het volgens u duidelijk is dat u aan de voorwaarden voldoet. Bij verlenging van de GPK is een medische keuring alleen nog noodzakelijk als de medische situatie van de aanvrager mogelijk in positieve zin gewijzigd is. Een medisch onderzoek kan in alle andere gevallen bij verlenging achterwege blijven, wanneer bij GR de Bevelanden bekend is dat de aanvrager nog steeds aan de vereisten voor het verkrijgen van een GPK voldoet. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit gegevens waarover de gemeente beschikt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning of uit eerdere gegevens van de keurende instantie, waaruit blijkt dat de handicap chronisch / onomkeerbaar is of eventueel langer dan vijf jaar zal aanhouden. Wanneer bij GR de Bevelanden onvoldoende harde gegevens bekend zijn om zelf te kunnen vaststellen of de aanvrager nog aan alle eisen voldoet, oordeelt - zoals bij de eerste keer- de keurende instantie hierover.

Waar vind ik een medisch adviesbureau voor de keuring?

U neemt zelf contact op met een medisch adviesbureau, bijvoorbeeld Stichting SAP.  Maar het mag ook een ander onafhankelijk adviesbureau of instantie zijn. 

Let op: Stichting SAP neemt alleen digitale aanvragen in behandeling voor een medisch advies. Doe een aanvraag bij Stichting SAP. Bij het selecteren van de gemeente kiest u voor GR de Bevelanden. 

Heeft u hulp nodig bij uw digitale aanvraag?
U kunt op een aantal plekken in uw gemeente hulp krijgen bij digitale vragen:   www.grdebevelanden.nl/hulp-digitale-vragen

Mag mijn huisarts/behandelend arts een medisch advies opstellen? Hij/zij is ook arts.

Nee, keuring door een huisarts/eigen specialist is niet toegestaan. Alleen een onafhankelijke instantie (medisch adviesbureau) kan de keuring doen. Zie de uitleg van de KNMG.

Mag een fysiotherapeut/ergotherapeut een geneeskundig onderzoek afnemen?

Nee. De regeling GPK gaat uit van een geneeskundig onderzoek en een dergelijk onderzoek wordt door een arts uitgevoerd. Ook een allround verpleegkundige mag geen geneeskundig onderzoek verrichten (jurisprudentie).

Krijg ik de kosten van het medisch advies terug als blijkt dat ik niet aan de voorwaarden voldoe?

Nee, u krijgt de kosten niet terug. De criteria voor een GPK zijn erg streng. De arts kan van mening zijn dat u niet in aanmerking komt voor een parkeerkaart. Kijk dus vooraf goed, of u aan alle voorwaarden voldoet en vraag dit vooraf na bij het medisch adviesbureau.

Ik ben mijn GPK kwijt/hij is gestolen. Wat nu?

Het kan gebeuren dat u uw kaart kwijtraakt of dat de kaart is gestolen. In die gevallen kunt u een vervangende parkeerkaart aanvragen. Dat doet u door aangifte te doen op www.verlorenofgevonden.nl. Als u de bevestigingsmail en één recente pasfoto opstuurt naar de afdeling WIZ van GR de Bevelanden dan maken wij een vervangende kaart voor u. De vervangende parkeerkaart heeft dezelfde geldigheidsduur als de verloren kaart. U betaalt het lokale tarief voor de vervangende kaart. Als uw verloren kaart nog maar een beperkte geldigheidsduur had, kan het zinvol zijn om een aanvraag voor verlenging te doen.

Wanneer mijn gehandicaptenparkeerkaart is toegekend, moet ik deze dan afhalen bij de gemeente?

Kennen wij u een gehandicaptenparkeerkaart toe? Dan sturen wij de kaart en de de toekenningsbeschikking op naar uw postadres. 

Uw gemeente stuurt u binnen twee weken een factuur voor de verschuldigde kosten. Woont u  in de gemeente Borsele? Dan krijgt u geen factuur: de gemeente Borsele rekent namelijk geen kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Zet voor u de kaart in gebruik neemt uw handtekening op de kaart. Dat kan in het daarvoor bestemde vakje. Zonder uw handtekening is de kaart niet geldig. Heeft u een oude gehandicaptenparkeerkaart? Maak die dan ongeldig, bijvoorbeeld door hem door te knippen.

Mijn GPK is kapot. Wat nu?

Als u een brief en één recente pasfoto opstuurt naar de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden dan maken wij een vervangende kaart voor u. De vervangende parkeerkaart heeft dezelfde geldigheidsduur als de verloren kaart. U betaalt het lokale tarief voor de vervangende kaart. Als uw kapotte kaart nog maar een beperkte geldigheidsduur had, kan het zinvol zijn om een aanvraag voor verlenging te doen. Neem bij het afhalen van uw vervangende kaart uw kapotte kaart altijd mee.

De geldigheidsdatum is bijna verlopen. Kan ik mijn GPK verlengen?

Verloopt uw kaart binnen twee maanden, dan kunt u uw GPK laten verlengen. Of bij verlenging van uw kaart opnieuw medisch onderzoek noodzakelijk is, hangt af van de prognose van uw beperkingen. Als uit uw dossier blijkt dat uw kaart niet verlengd kan worden, dan verwijzen we u door naar een medisch adviesbureau. Het kan ook zijn dat we uw kaart op basis van eerdere gegevens kunnen verlengen. In dat geval vult u het aanvraagformulier in en stuurt dit met één recente pasfoto naar GR de Bevelanden.

Ik krijg geen GPK, wat kan ik doen?

Als uit het medisch advies blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, komt u niet in aanmerking voor een GPK. Dient u toch een aanvraag in? Dan krijgt u een beschikking waarin staat dat uw aanvraag is afgewezen. U kunt dan bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van de beschikking. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kan ik voor mijn organisatie een GPK aanvragen (instellingenkaart)?

Heeft u een instelling waar gehandicapten verblijven? En is uw instelling toegelaten als zorginstelling volgens de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg? Dan kunt u voor het vervoer van de bewoners een GPK aanvragen. Hiermee kunt u dicht bij uw bestemming parkeren. De kaart is vijf jaar geldig.

De GPK voor mijn instelling ligt klaar bij de gemeente. Moet ik die zelf afhalen?

De directeur van de zorginstelling haalt de GPK af aan de balie Publiekszaken van de gemeente waar de instelling is gevestigd, na ontvangst van een afhaalbericht en met een geldig legitimatiebewijs. De directeur ondertekent de kaart en hij/zij blijft verantwoordelijk voor het gebruik van de GPK.

De GPK voor mijn instelling is afgewezen, wat moet ik doen?

Dan krijgt u een beschikking waarin staat dat uw aanvraag is afgewezen. U kunt dan bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.