Energietoeslag 2023

Algemeen

GR de Bevelanden heeft de energietoeslag 2023 is zoveel mogelijk automatisch uitbetaald aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen. Heeft u geen automatische betaling ontvangen? En denkt u wel in aanmerking te komen voor de energietoeslag 2023? Dan kunt u nu zelf een aanvraag doen voor de energietoeslag 2023.

Hoe vraagt u de energietoeslag 2023 aan?

De energietoeslag 2023 kunt u op twee verschillende manieren aanvragen: digitaal met uw DigiD of met een papieren aanvraagformulier. Uw aanvraag moet uiterlijk 30 juni 2024 bij ons binnen zijn. 

Met DigiD
U logt in op www.grdebevelanden.nl/energietoeslag-aanvragen.  Hierbij heeft u uw DigiD nodig en de volgende bewijsstukken:

 • een bankafschrift met daarop de laatste afschrijving van de energiekosten;
 • bewijs van uw inkomsten van de afgelopen maanden.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u de energietoeslag binnen een week.

Papieren aanvraagformulier
Papieren aanvraagformulier: u vraagt het papieren aanvraagformulier aan via 0113-239 100 of haalt het op bij de balie van uw gemeentehuis. U vult het formulier in en na ondertekening stuurt u het met de gevraagde bewijsstukken op naar:

GR de Bevelanden
Postbus 2144
4460 MC Goes 

Nadat wij uw aanvraag op papier ontvangen hebben, hoort u binnen 8 weken of u de energietoeslag krijgt.

Voorwaarden energietoeslag 2023

U heeft recht op de energietoeslag 2023 wanneer u aan onderstaande voorwaarden voldoet: 

 • 21 jaar of ouder bent; en
 • in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en 
 • energielasten heeft; en 
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het bedrag dat voor uw situatie geldt.

Inkomensgrenzen
Hieronder vindt u de inkomensgrenzen per januari 2024  per leeftijdscategorie en soort huishouden (130% van de bijstandsnorm). De bedragen zijn netto per maand en exclusief vakantietoeslag:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/alleenstaande ouder € 1.585,53€ 1.760,81
Samenwonend/getrouwd € 2.265,04€ 2.386,41
Tweepersoonshuishouden € 1.132,52€ 1.193,21
Driepersoonshuishouden € 981,51€ 1.034,11
Vierpersoonshuishouden € 906,02€ 954,56
Vijfpersoonshuishouden € 860,72€ 906,84
Zespersoonshuishouden € 830,52€ 875,02

Onder inkomen valt onder andere:

 • inkomen uit werk, zoals salaris of inkomsten als zelfstandig ondernemer;
 • uitkering, zoals Wajong, WIA, WW;
 • partneralimentatie en kinderalimentatie;
 • heffingskortingen van de Belastingdienst (niet huur- en zorgtoeslag);
 • pensioen;
 • AOW.

U heeft geen recht op de energietoeslag 2023 wanneer u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • student bent en studiefinanciering (Wet studiefinanciering 2000) ontvangt. Of geen studiefinanciering (meer) ontvangt, maar hier wel voor in aanmerking komt. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor een vergoeding via DUO: Tegemoetkoming energiekosten - DUO (link is extern); of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) die de energiekosten betaalt en niet bij u in rekening brengt; of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres.

U kunt de energietoeslag 2023 één keer per huishouden aanvragen.

Inwoners die automatisch betaald zijn

De energietoeslag is inmiddels automatisch uitbetaald aan inwoners die volgens ons bekende gegevens in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023 :

 • Inwoners die op 1 juli 2023 een uitkering via GR de Bevelanden ontvingen of AIO via de Sociale Verzekeringsbank.
 • Inwoners die tussen 1 juli en 1 oktober 2023 een uitkering via de GR de Bevelanden ontvingen .
 • Inwoners die gebruik maken van een minimaregeling via GR de Bevelanden.
 • Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen en volgens onze gegevens aan de voorwaarden voldoen voor de energietoeslag 2023. 

Vragen?

Heeft u een vraag over de energietoeslag? En vindt u het antwoord niet op de pagina Veelgestelde vragen energietoeslag? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum op 0113 - 239 100. Dat kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.