Energietoeslag 2023

Algemeen

De stijgende energiekosten waren in 2022 het gesprek van de dag. De overheid heeft verschillende maatregelen getroffen om de energiekosten betaalbaar te houden. Eén daarvan was de eenmalige energietoeslag 2022. Deze toeslag is tussentijds verhoogd, van €800 naar €1.300. En in de Bevelandse gemeenten is de inkomensgrens energietoeslag ook verruimd, van 120% naar 130% zodat meer inwoners dit bedrag konden aanvragen. Nu is de vraag: hoe zit dat in 2023?

Energietoeslag 2023

Er komt een nieuwe energietoeslag in 2023. Hoe die er precies uit komt te zien, weten we nog niet. De verwachting is dat voor de zomer 2023 de nieuwe beleidsregels bekend zijn. In die beleidsregels staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om de energietoeslag te ontvangen. De landelijke overheid stelt die richtlijnen naar verwachting in juni 2023 vast. Pas als we die weten, kan het Dagelijks Bestuur van GR de Bevelanden besluiten welke beleidsregels er gaan gelden in de Bevelandse gemeenten.

Zodra de beleidsregels voor de energietoeslag 2023 zijn vastgesteld, delen we deze informatie op de website, social media en in de huis-aan-huiskrant de Bevelandse Bode. Dan maken we ook bekend hoe u de energietoeslag 2023 kunt aanvragen. Het is op dit moment niet mogelijk energietoeslag 2023 aan te vragen. Er wordt ook geen voorschot uitgekeerd.  

Waar is de energietoeslag voor bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor de stijgende energiekosten. Heeft u de energietoeslag ontvangen? Besteed het geld dus aan uw energierekening. Zijn uw energiekosten nu nog niet zo hoog? Bewaar het geld dan voor als later uw energienota verandert of voor uw eindafrekening.

Welke andere regelingen in de tegemoetkoming van de energiekosten zijn er?

De Nederlandse overheid heeft verschillende regelingen getroffen om de energiekosten betaalbaar te houden voor iedereen.

  • Korting op de energierekening; In november en december is er €190 euro betaald door de energieleverancier. Het kan zijn dat u dit direct op uw rekening heeft ontvangen of dat dit is geminderd in uw voorschot. Kijk op de website van uw energieleverancier voor meer informatie over deze korting.
  • Prijsplafond; Vanaf 1 januari 2023 geldt er een prijsplafond voor energiekosten. U betaalt tot een bepaald verbruik een lagere prijs voor gas en stroom. Is uw verbruik hoger dan het prijsplafond? Dan betaalt u boven het plafond wel de volledige prijs. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over het prijsplafond. Of neem contact op met uw energieleverancier.
  • Stijging uitkeringen en toeslagen; Vanaf 1 januari 2023 stijgen het minimumloon en de uitkeringen met 10%. Daarnaast wordt een aantal toeslagen verhoogd. Het gaat om de zorgtoeslag, huurtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderbijslag.

Wat kunt u zelf nog meer doen?

Kijk eens kritisch naar uw verbruik. Wat kunt u zelf doen om te besparen? Kunt u de verwarming een halve graad lager zetten? Doe tussendeuren dicht en sluit de gordijnen om de warmte binnen te houden. Zet lampen en apparaten uit in ruimtes waar u niet bent. Wilt u meer tips om energie te besparen? Kijk dan op de website van uw gemeente:

Gemeente Borsele
Gemeente Goes
Gemeente Noord-Beveland