Energietoeslag 2023

Algemeen

De invoering van de energietoeslag 2023 is uitgesteld. Daardoor is ook de uitbetaling uitgesteld. De Tweede Kamer heeft op 21 september 2023 ingestemd met het wetsvoorstel energietoeslag 2023. Nu kan het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Zodra ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen heeft, kan het Dagelijks Bestuur van GR de Bevelanden besluiten welke beleidsregels er gaan gelden voor de Bevelandse gemeenten.

Automatische betaling

Vanaf dat moment gaan we de energietoeslag zoveel mogelijk automatisch uitbetalen aan iedereen waarvan wij weten dat ze aan de voorwaarden van onze beleidsregels voor de energietoeslag 2023 voldoen.  

Pas daarna kan iedereen die geen automatische betaling heeft ontvangen, maar wel in aanmerking denkt te komen voor de energietoeslag 2023 een aanvraag doen. Het is dus niet mogelijk de energietoeslag 2023 nu al aan te vragen. Zodra er meer bekend is, leest u dit op onze website, Social media en in de huis-aan-huiskrant de Bevelandse Bode. 

Waar is de energietoeslag voor bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor de gestegen energiekosten. Heeft u energietoeslag ontvangen? Besteed het geld aan uw energierekening. Zijn uw energiekosten nu nog niet zo hoog? Bewaar het geld dan voor als later uw energienota verandert of voor uw eindafrekening.

Welke andere regelingen in de tegemoetkoming van de energiekosten zijn er?

De Nederlandse overheid heeft verschillende regelingen getroffen om de energiekosten betaalbaar te houden voor iedereen.

  • Korting op de energierekening: in november en december 2022 is er €190 euro betaald door de energieleverancier. Het kan zijn dat u dit direct op uw rekening heeft ontvangen of dat dit is geminderd in uw voorschot. Kijk op de website van uw energieleverancier voor meer informatie over deze korting.
  • Prijsplafond: in 2023 geldt er een prijsplafond voor energiekosten. U betaalt tot een bepaald verbruik een lagere prijs voor gas en stroom. Is uw verbruik hoger dan het prijsplafond? Dan betaalt u boven het plafond wel de volledige prijs. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over het prijsplafond. Of neem contact op met uw energieleverancier.
  • Stijging uitkeringen en toeslagen: 1 januari 2023 zijn het minimumloon en de uitkeringen met 10% gestegen. Daarnaast is een aantal toeslagen verhoogd. Het gaat om de zorgtoeslag, huurtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderbijslag.

Wat kunt u zelf nog meer doen?

Kijk eens kritisch naar uw verbruik. Wat kunt u zelf doen om te besparen? Kunt u de verwarming een halve graad lager zetten? Doe tussendeuren dicht en sluit de gordijnen om de warmte binnen te houden. Zet lampen en apparaten uit in ruimtes waar u niet bent. Wilt u meer tips om energie te besparen? Kijk dan op de website van uw gemeente:

Gemeente Borsele
Gemeente Goes
Gemeente Noord-Beveland

Hulp bij financiële problemen of schulden

Heeft u financiële problemen of schulden? En wilt u hulp om deze op te lossen? Wacht dan niet maar neem contact met ons op via 0113-239 100. Het is belangrijk om zo snel mogelijk hulp bij schulden te vragen. Hulp kan grotere problemen voorkomen.