Huisregels

Hieronder leest u de huisregels van GR de Bevelanden.

Wij verwachten van u dat u zich respectvol gedraagt, zowel naar onze medewerkers, als naar overige bezoekers en daarbij de algemeen maatschappelijk geaccepteerde omgangsvormen in acht neemt.

Dezelfde respectvolle behandeling mag u ook van onze medewerkers verwachten.

GR de Bevelanden tolereert de volgende vormen van agressie niet:

  • Alle vormen van fysiek geweld (onder andere schoppen, spugen, slaan, gooien van voorwerpen, vastpakken)
  • Alle vormen van verbaal geweld (onder andere schelden, beledigen, vernederen, ruzie zoeken, met stemverheffing spreken)
  • Alle vormen van intimidatie (onder andere bedreigen van een medewerker)
  • Alle vormen van stalking (onder andere achtervolgen, opwachten, lastigvallen en hinderlijk gedrag)
  • Alle vormen van discriminatie naar seksualiteit, geloofsovertuiging of ras
  • Alle vormen van seksuele intimidatie (onder andere opmerkingen of handtastelijkheden)
  • Alle vormen van vernieling
  • Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen binnen het gemeentelijke gebouw