Veelgestelde vragen energietoeslag

Algemeen

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de energietoeslag. Heeft u een andere vraag? Neemt u dan contact met ons op via (0113) 239 100. We zijn maandag tot en met donderdag bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 12.30 uur.

Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag 2023?

U heeft recht op de energietoeslag 2023 wanneer u aan onderstaande voorwaarden voldoet: 

 • 21 jaar of ouder bent; en
 • in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en 
 • energielasten heeft; en 
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het bedrag dat voor uw situatie geldt.

Inkomensgrenzen
Hieronder vindt u de inkomensgrenzen per januari 2024  per leeftijdscategorie en soort huishouden (130% van de bijstandsnorm). De bedragen zijn netto per maand en exclusief vakantietoeslag:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/alleenstaande ouder € 1.585,53€ 1.760,81
Samenwonend/getrouwd € 2.265,04€ 2.386,41
Tweepersoonshuishouden € 1.132,52€ 1.193,21
Driepersoonshuishouden € 981,51€ 1.034,11
Vierpersoonshuishouden € 906,02€ 954,56
Vijfpersoonshuishouden € 860,72€ 906,84
Zespersoonshuishouden € 830,52€ 875,02

Onder inkomen valt onder andere:

 • inkomen uit werk, zoals salaris of inkomsten als zelfstandig ondernemer;
 • uitkering, zoals Wajong, WIA, WW;
 • partneralimentatie en kinderalimentatie;
 • heffingskortingen van de Belastingdienst (niet huur- en zorgtoeslag);
 • pensioen;
 • AOW.

U heeft geen recht op de energietoeslag 2023 wanneer u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • student bent en studiefinanciering (Wet studiefinanciering 2000) ontvangt. Of geen studiefinanciering (meer) ontvangt, maar hier wel voor in aanmerking komt. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor een vergoeding via DUO: Tegemoetkoming energiekosten - DUO (link is extern); of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) die de energiekosten betaalt en niet bij u in rekening brengt; of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres.

U kunt de energietoeslag 2023 één keer per huishouden aanvragen.

Hoe vraag ik de energietoeslag 2023 aan?

De energietoeslag 2023 kunt u op twee verschillende manieren aanvragen: digitaal met uw DigiD of met een papieren aanvraagformulier. Uw aanvraag moet uiterlijk 30 juni 2024 bij ons binnen zijn. 

Met DigiD
U logt in op www.grdebevelanden.nl/energietoeslag-aanvragen.  Hierbij heeft u uw DigiD nodig en de volgende bewijsstukken:

 • een bankafschrift met daarop de laatste afschrijving van de energiekosten;
 • bewijs van uw inkomsten van de afgelopen maanden.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u de energietoeslag binnen een week.

Papieren aanvraagformulier
Papieren aanvraagformulier: u vraagt het papieren aanvraagformulier aan via 0113-239 100 of haalt het op bij de balie van uw gemeentehuis. U vult het formulier in en na ondertekening stuurt u het met de gevraagde bewijsstukken op naar:

GR de Bevelanden
Postbus 2144
4460 MC Goes 

Nadat wij uw aanvraag op papier ontvangen hebben, hoort u binnen 8 weken of u de energietoeslag krijgt.

Wanneer ontvang ik de energietoeslag 2023?

GR de Bevelanden heeft de energietoeslag 2023 is zoveel mogelijk automatisch uitbetaald aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen. Heeft u geen automatische betaling ontvangen? En denkt u wel in aanmerking te komen voor de energietoeslag 2023? Dan kunt u nu zelf een aanvraag doen voor de energietoeslag 2023.

Automatisch uitbetaald
De energietoeslag is inmiddels automatisch uitbetaald aan inwoners die volgens ons bekende gegevens in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023 :

 • Inwoners die op 1 juli 2023 een uitkering via GR de Bevelanden ontvingen of AIO via de Sociale Verzekeringsbank.
 • Inwoners die tussen 1 juli en 1 oktober 2023 een uitkering via de GR de Bevelanden ontvingen .
 • Inwoners die gebruik maken van een minimaregeling via GR de Bevelanden.
 • Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen en volgens onze gegevens aan de voorwaarden voldoen voor de energietoeslag 2023. 

De energietoeslag is automatisch aan mij uitbetaald. Betekent dat dat ik er recht op heb?

De energietoeslag is automatisch uitbetaald aan iedereen die er op basis van bij ons bekende gegevens recht op heeft. Wanneer na controle blijkt dat u toch geen recht op de toeslag heeft, dan moet u deze terug betalen.

De energietoeslag 2023 is automatisch aan mij uitbetaald. Maar ik denk dat ik geen recht heb op energietoeslag. Wat moet ik nu doen?

Heeft u de energietoeslag 2023 automatisch ontvangen, maar denkt u hier geen recht op te hebben? Neemt u dan contact op met uw klantmanager. Die zal uw gegevens dan controleren. Wanneer u geen recht op de toeslag blijkt te hebben, dan moet u deze terug betalen. 

Weet u zeker dat u geen recht heeft, dan kunt u het bedrag van € 1.300,00 terugstorten op IBAN: NL53 BNGH 0285 1640 74  ten name van: GR Samenwerking De Bevelanden. Vermeld bij uw overschrijving 'ET 2023' en uw klantnummer. 

Ik krijg geld terug van de energieleverancier na mijn jaarafrekening. Heb ik dan nog recht op energietoeslag?

Ja, ook als u geld terugkrijgt na uw jaarafrekening heeft u recht op energietoeslag.

Moet ik de energietoeslag besteden aan de energierekening?

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energiekosten. Besteed het geld dus aan uw energierekening. Zijn uw energiekosten nu nog niet zo hoog? Bewaar het geld dan voor als later uw energienota verandert.

Ik heb recht op studiefinanciering. Heb ik recht op energietoeslag?

Wanneer u recht heeft op studiefinanciering, komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag 2023. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor een vergoeding via DUO: Tegemoetkoming energiekosten - DUO.

Ik heb energietoeslag ontvangen, moet ik deze opgeven als inkomen naast mijn uitkering?

Nee, de energietoeslag is een gift en wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering. 

Moet ik de energietoeslag opgeven als inkomsten bij de Belastingdienst?

Nee, de energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering.

Heeft de energietoeslag invloed op mijn zorg- of huurtoeslag?

Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen.