Veelgestelde vragen energietoeslag

Algemeen

Hier leest u de antwoorden op veelgestelde vragen over de energietoeslag.

Is er een energietoeslag voor 2023?

Er komt een nieuwe energietoeslag 2023. Hoe die er precies uit komt te zien, weten we nog niet. De verwachting is dat voor de zomer 2023 de nieuwe beleidsregels bekend zijn. In die beleidsregels staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om de energietoeslag te ontvangen. De landelijke overheid stelt die richtlijnen naar verwachting in juni 2023 vast. Pas als we die weten, kan het Dagelijks Bestuur van GR de Bevelanden besluiten welke beleidsregels er gaan gelden in de Bevelandse gemeenten.

Zodra de beleidsregels voor de energietoeslag 2023 zijn vastgesteld, delen we deze informatie op de website, social media en in de huis-aan-huiskrant de Bevelandse Bode. Dan maken we ook bekend hoe u de energietoeslag 2023 kunt aanvragen.

Het is nog niet mogelijk om energietoeslag 2023 aan te vragen. Er wordt ook geen voorschot uitgekeerd.  

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag 2022 is bedoeld voor mensen die op het moment van aanvraag een inkomen hadden tot 130% van het wettelijk sociaal minimuminkomen. Welk bedrag dat is, hangt af van uw situatie. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.

De voorwaarden voor de energietoeslag 2023 zijn op dit moment nog niet bekend. Kijk hier voor meer informatie over energietoeslag 2023

Hoe vraag ik de energietoeslag aan?

U kunt de energietoeslag 2022 niet meer aanvragen. Heeft u voor 1 april 2023 een aanvraag gedaan? Dan ontvangt u binnen maximaal 8 weken reactie. 

De voorwaarden voor de energietoeslag 2023 zijn op dit moment nog niet bekend. Kijk hier voor meer informatie over energietoeslag 2023

Tot wanneer kon ik de energietoeslag 2022 aanvragen?

U kon de energietoeslag 2022 tot 1 april 2023 aanvragen. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar uw inkomen op het moment van aanvraag. Voor de aanvragen die na 2022 worden gedaan, kijken we naar het inkomen over de maand december 2022 en naar uw woonsituatie op 31 december 2022.

De voorwaarden voor de energietoeslag 2023 zijn op dit moment nog niet bekend. U kunt de energietoeslag 2023 daarom nog niet aanvragen. Er wordt ook geen voorschot uitgekeerd. Kijk hier voor meer informatie over energietoeslag 2023

Wanneer krijg ik de energietoeslag 2022 uitgekeerd?

U kon de energietoeslag 2022 tot 1 april 2023 aanvragen. Wij hebben officieel 8 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen en een besluit te nemen. Uiteraard proberen we uw aanvraag vóór die tijd af te handelen en de energietoeslag uit te betalen. 

Controleert GR de Bevelanden mijn gegevens?

Ja, GR de Bevelanden controleert uw gegevens bij de aanvraag en achteraf. Zo zorgt GR de Bevelanden dat de toeslag bij de mensen terecht komt voor wie hij bedoeld is.

Wat kan er gebeuren als mijn gegevens niet kloppen?

We vertrouwen erop dat u bij uw aanvraag alle informatie volledig en juist doorgeeft. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Dan kunt u een boete krijgen. Heeft u per ongeluk verkeerde gegevens doorgegeven? Laat dat dan direct aan ons weten via energietoeslag@grdebevelanden.nl.

Ik ga in de rest van het jaar meer geld verdienen. Moet ik de energietoeslag dan straks terugbetalen?

Nee, we kijken naar uw situatie op het moment van uw aanvraag en maximaal 3 maanden terug.

De energietoeslag geldt per huishouden. Wat is een huishouden?

U voert samen een huishouden als u op hetzelfde woonadres woont en de vaste lasten en de dagelijks kosten van het bestaan samen deelt of deze kosten op u neemt.

Hoe vaak kan ik de energietoeslag aanvragen?

U kunt de energietoeslag één keer per jaar aanvragen.

De voorwaarden voor de energietoeslag 2023 zijn op dit moment nog niet bekend. Kijk hier voor meer informatie over energietoeslag 2023

Wie zijn uitgesloten voor de energietoeslag 2022?

  • Dak- of thuislozen;
  • Inwoners die in een instelling wonen;
  • Jongeren tot 21 jaar;
  • Personen die staan ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Ik heb alleen een postadres. Heb ik recht op de energietoeslag?

Nee, als u alleen een postadres heeft dan heeft u geen recht op energietoeslag.

Ik ontvang studiefinanciering. Heb ik recht op energietoeslag?

Studenten kunnen ook recht hebben op de energietoeslag. Ze moeten dan wel aan alle voorwaarden voldoen.

Ik ben kostendeler en heb de energietoeslag ontvangen, klopt dit?

Ja, dat klopt. Ook kostendelers (van 21 jaar of ouder) hebben recht op energietoeslag.

Ik heb een uitkering. Maar ik heb de energietoeslag van GR de Bevelanden niet automatisch ontvangen. Hoe kan dit?

Inwoners die op 1 april 2022 een uitkering van GR de Bevelanden ontvingen of gebruik maakten van het Declaratiefonds of de individuele inkomenstoeslag kregen de energietoeslag automatisch. Als dat ook voor u geldt, maar u heeft de energietoeslag niet ontvangen kan het zijn dat:

  • De energietoeslag aan iemand anders is betaald binnen uw huishouden of adres.
  • U geen recht had op een uitkering.
  • U jonger was dan 21 jaar.
  • U in een instelling woonde, zoals een verpleeghuis of begeleid wonen.
  • U geen vaste woon- of verblijfplaats en ontving een uitkering voor daklozen.
  • U in de gevangenis zat.

Als dit niet het geval was, belt u dan met 0113-239100. U kunt ook zelf de energietoeslag aanvragen als u denkt dat u er recht op heeft.

Maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering (CZM) of ontvangt u een tegemoetkoming chronisch zieken of gehandicapten via GR de Bevelanden? En kwam u nog niet eerder voor de energietoeslag in aanmerking? Dan ontvangt u voor eind november ook de energietoeslag.

Moet ik de energietoeslag besteden aan de energierekening?

De energietoeslag is bedoeld voor de stijgende energiekosten. Besteed het geld dus aan uw energierekening. Zijn uw energiekosten nu nog niet zo hoog? Bewaar het geld dan voor als later uw energienota verandert.

Ik heb energietoeslag ontvangen, moet ik deze opgeven als inkomen naast mijn uitkering?

Nee, de energietoeslag is een gift en wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering.

Moet ik de energietoeslag opgeven als inkomsten bij de Belastingdienst?

Nee, de energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering.

Heeft de energietoeslag invloed op mijn zorg- of huurtoeslag?

Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen.

Ik heb mijn jaarafrekening van de energieleverancier ontvangen en geld teruggekregen. Heb ik recht op energietoeslag?

Ja, ook als u geld heeft teruggekregen heeft u recht op energietoeslag.