Bijstandsnormen en inkomensgrenzen minimaregelingen per 1 juli 2023

Algemeen

De bijstandsnorm die voor u geldt, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Alle genoemde bedragen zijn netto bedragen met vakantietoeslag. De bedragen wijzigen ieder half jaar.

Bijstandsnormen 21 jaar tot de AOW-leeftijd

 % van de bijstandsnorm

100%

110%

120% 

130% 

Gezin of samenwonenden - 100% van het minimumloon

€1.738,02

€ 1.911,82

€ 2.085,62

€ 2.259,43  

Alleenstaande (ouder) - 70% van het minimumloon

€ 1.216,62

€ 1.338,28

€ 1.459,94

€ 1581,61

Bijstandsnormen vanaf de AOW-leeftijd

  % van de bijstandsnorm

 100%

110% 

120% 

130% 

Gezin of samenwonenden

€ 1.843,60

€ 2.027,96

€ 2.212,32

€ 2.396,68

Alleenstaande (ouder)

€ 1.357,66

€ 1.493,43

€ 1.629,19

€ 1.764,68

Bijstandsnormen van 18 tot en met 20 jaar

% van de bijstandsnorm

100%

110%

120%

130%

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 300,36

€ 330,40

€ 360,43

€ 390,47

Gehuwd, beide jonger dan 21 jaar

€ 600,72

€ 660,79

€ 720,86

€ 780,94

Gehuwd, beide jonger dan 21 jaar, met kind

€ 948,32

€ 1.043,15

€ 1.137,98

€ 1.232,82

Gehuwd, één jonger dan 21 jaar

€ 1.169,37

€ 1.286,31

€ 1.403,24

€ 1.520,18

Gehuwd, één jonger dan 21 jaar met kind

€ 1.516,97

€ 1.668,67

€ 1.820,36

€ 1.972,06

Vermogensgrenzen

 

Vermogen

Gezin, samenwonenden, alleenstaande ouder

15.210,00

Alleenstaande

7.605,00

Kostendelersnorm

Uw huishouden Bijstandsnorm per persoon Bedrag per persoon Totale bijstandsnorm
Tweepersoons 50% € 869,01 100%
Driepersoons 43,33% € 753,14 130%
Vierpersoons 40% € 695,21 160%
Vijfpersoons 38% € 660,27 190%
Zespersoons 36,67% € 637,27 220%

Inkomensgrenzen minimaregelingen

110%:   Individuele inkomenstoeslag   
120%:   Declaratiefonds
130%:   Collectieve ziektekostenverzekering, Chronisch zieken en/of gehandicapten tegemoetkoming,  Energietoeslag 2022