Begeleiding en dagbesteding

Algemeen

GR de Bevelanden kan u helpen met begeleiding en dagbesteding. De maatwerkvoorziening begeleiding en dagbesteding is gericht op:
• Zorgen dat inwoners zichzelf kunnen helpen en meedoen;
• Zorgen dat inwoners beter zichzelf kunnen helpen en meedoen;
• Het begeleiden van inwoners om zichzelf beter te helpen als hun persoonlijke situatie verslechtert.

Begeleiding en dagbesteding bestaat uit de volgende onderdelen:

Begeleiding thuis

Bij begeleiding thuis komt een begeleider bij u thuis om u te helpen. Dit kan gaan voor één of meer problemen. Zij begeleiden u zodat u beter voor zichzelf kunt zorgen. Ze helpen u met het overzicht houden in het huishouden. Ze helpen met het plannen van dagelijkse activiteiten. Ook kunnen zij mantelzorgers ondersteunen. Wie uw thuisbegeleider wordt hangt af van uw zorgvraag. Dit spreken we met u af.

Begeleiding thuis speciaal

We bieden ook specialistische langdurige begeleiding. Dit kan wanneer er weinig (zelf)controle is of bij sociaal-emotionele problemen. De begeleiding kan helpen bij het regelen van dagelijkse activiteiten, beslissingen nemen of taken plannen en uitvoeren.

Begeleiding gericht op participatie/dagbesteding

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Dagbesteding is voor mensen die door hun beperking niet aan standaard werk kunnen meedoen. De dagbesteding vindt overdag plaats, buiten de woonsituatie en in groepsverband. De aandacht ligt op één of meer van de volgende activiteiten: arbeidsmatige activiteiten, activering (gericht op een zinvolle besteding van de dag) en het bijhouden van vaardigheden.

Begeleiding gericht op gespecialiseerde dagbesteding

Deze vorm van dagbesteding is bedoeld voor mensen met uitgebreide beperkingen bij het dagelijks functioneren (persoonlijke zorg, mobiliteit, zelfredzaamheid). En die vanwege hun beperkingen niet kunnen meedoen binnen algemene voorzieningen in de buurt. Tijdens de dagbesteding is er intensieve begeleiding  en enige persoonlijke verzorging. Het doel is dat door de dagbesteding we het functioneren stabiel krijgen en achteruitgang voorkomen.

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf is een tijdelijk verblijf in een instelling. Dit verblijf kan de mantelzorger of een ander persoon binnen het netwerk van de cliënt ontlasten. Dit kan bij cliënten die voortdurend toezicht nodig hebben of waar constant zorg voor nodig is.

Denkt u in aanmerking te komen?

Lees dan hoe het werkt en neem contact met ons op.