Bbz scan

Algemeen

U kunt in aanmerking komen voor de Bbz-regeling, als u aan criteria voldoet. Doe hieronder scan. Dan weet u het meteen.

Algemeen

Bent u woonachtig in 1 van de Bevelandse gemeentes?

ja/nee

Bent u 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd?

ja/nee

Heeft u een geldig identiteitsbewijs?

ja/nee

Bent u voor het levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf?

ja/nee

Is het inkomen van uw partner (uit loondienst) lager dan bijstandsniveau?

ja/nee

Bent u in het bezit van alle vergunningen om uw bedrijf uit te oefenen? 

ja/nee

Maakt u gebruik van de zelfstandigenaftrek bij de aangifte inkomstenbelasting?

ja/nee

Heeft u volledige zeggenschap en draagt u de financiële risico’s?

ja/nee

Heeft u één van de bovenstaande vragen met nee beantwoord? Dan behoort u vermoedelijk niet tot de doelgroep van de Bbz-regeling.
U kunt hierover contact opnemen met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239100.

Specifiek voor starters

Is er sprake van een (dreigende) uitkeringssituatie?

ja/nee

Is er een ondernemingsplan inclusief de financiële hoofdstukken?

ja/nee

Bent u korter dan drie jaar gevestigd als zelfstandig ondernemer?

ja/nee

Als er geen (dreigende) uitkeringssituatie is, kan uw aanvraag worden afgewezen.
Is er geen of een onvolledig ondernemersplan? Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100.

Specifiek voor oudere ondernemers

Bent u ouder dan 55 jaar?

ja/nee

Is er de laatste tien jaar sprake van onafgebroken ondernemerschap?

ja/nee

Is het inkomen uit bedrijf op jaarbasis hoger dan € 7.799,-?

ja/nee

Voorliggende voorzieningen

Zijn er voorliggende voorzieningen, zoals een bankkrediet of spaargeld?

ja/nee

De Bbz-regeling is een vangnetregeling. Indien er sprake is van voorliggende voorzieningen, dan kunt u geen gebruik maken van de regeling.
Bel met ons klantcontactcentrum voor meer informatie.

Specifiek voor Ioaz

Is uw gemiddeld inkomen afgelopen drie jaren lager dan € 24.540,00 per jaar?

ja/nee

Is uw toekomstig inkomen lager dan € 26.101,00 per jaar?

ja/nee

Bent u de onafgebroken periode van tien jaar werkzaam geweest, waarvan de laatste drie jaar als zelfstandig ondernemer?

ja/nee

Bent u ouder dan 55 jaar?

ja/nee

De aanvraag dient voorafgaand aan de bedrijfsbeëindiging te worden ingediend. Als één van de bovenstaande vragen met nee beantwoord, behoort u mogelijk niet tot de doelgroep van de Ioaz-regeling. Bel met ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100.

Hoe aanvragen?

Wilt u een aanvraag doen? Bel dan met ons klantcontactcentrum op telefoonnummer  0113 239 100.