Bent u geboren voor 1960 en heeft u een niet-levensvatbaar bedrijf?

Algemeen

Bent u vóór 1 januari 1960 geboren en heeft u een niet-levensvatbaar bedrijf heeft? Dan kunt u een uitkering aanvragen. Of een bedrijfskapitaal. Dit kan via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U vraagt de uitkering of het bedrijfskapitaal aan.

Voorwaarden Bbz

Weten of u recht heeft op een Bbz uitkering? Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
•    U bent een zelfstandig ondernemer en bent geboren vóór 1960;
•    U voldoet aan het urencriterium. Dit is een minimum aantal uren die u aan uw bedrijf moet besteden voor fiscale aftrekposten;
•    Uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm;
•    U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of een zelfstandig beroep gehad, voordat u uw aanvraag doet;
•    Het bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste € 8.158,- per boekjaar (in 2020). 

Aanvulling tot bijstandsniveau

De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen van u en uw eventuele partner. Een uitkering telt ook mee als inkomen. De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag dat voor u beiden geldt.

Bedrijfskapitaal Bbz

In bepaalde gevallen kunt u recht hebben op bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift, afhankelijk van uw vermogen. Hiermee kunt u investeren in uw bedrijf.

Eigen vermogen

Bij de uitvoering van het Bbz 2004 wordt rekening gehouden met het eigen vermogen van de ondernemer. Heeft u bezittingen die u kunt verkopen? Dan moet u deze eerst in uw bedrijf brengen voor u bijstand kunt aanvragen.

Hoe kan ik Bbz-uitkering aanvragen?

Het Bbz 2004 wordt uitgevoerd door GR Bevelanden. U kunt een Bbz- aanvraag doen bij GR de Bevelanden. Bel hiervoor naar ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113  239 100.