Bedrijf starten vanuit de bijstand of de WW

Algemeen

Voor starters vanuit een uitkerings- of werkloosheidssituatie biedt het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) de volgende mogelijkheden:

Mogelijkheden

  • Begeleiding bij het maken van een ondernemingsplan. Dit kan alleen via een re-integratie traject.
  • Een rentedragende lening voor de financiering van het te starten bedrijf. (Looptijd maximaal 10 jaar). Het maximale krediet is €37.817,=  (per 1 januari 2021).
  • Een inkomensaanvulling tot bijstandsniveau. Dit kan voor een periode van maximaal 36 maanden na de start van het bedrijf. Dit is een renteloze geldlening. Na afloop van het boekjaar wordt beoordeeld of de lening moet worden terugbetaald. Of dat deze wordt omgezet in een uitkering. Dit is ook afhankelijk van de hoogte van het eigen vermogen (bezittingen en geld).
  • Soms begeleiding na de start van het bedrijf. Of dit kan, wordt persoonlijk met u besproken.

Hoe kunt u Bbz aanvragen?

Wilt u een aanvraag doen voor Bbz? Of wilt u  meer informatie hierover? Bel dan met ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100.