Bedrijf beëindigen

Algemeen

Beëindigt u als zelfstandige uw bedrijf omdat het niet langer levensvatbaar is? Dan kunt u maximaal 12 maanden een aanvullende uitkering krijgen. Dit valt onder de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien in de periode dat u uw bedrijf beëindigt.

De IOAZ als inkomensvoorziening voor oudere (ex) zelfstandig ondernemers

IOAZ is een inkomensvoorziening voor oudere zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen. Dat kan zijn door een te laag inkomen of gezondheidsproblemen. U hoeft geen uitkering te ontvangen om recht te hebben op IOAZ.

Voorwaarden IOAZ-uitkering oudere (voormalig) zelfstandigen

U kunt een IOAZ-uitkering krijgen als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
•    U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
•    U heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u 7 jaar als zelfstandige of in loondienst.
•    U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld 24 uur per week. 
•    Uw partner wordt als zelfstandige aangemerkt en heeft ook recht op IOAZ als: Uw partner 55 jaar of ouder is, maar de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. Daarnaast heeft uw partner minimaal 525 uur per jaar meewerkt in het bedrijf.
•    De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 26.455 (bedrag in 2020). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Als uw partner meewerkt in het bedrijf dan tellen deze inkomsten mogelijk mee. Dit geldt voor de meewerkvergoeding (boven de € 5.000) en het winstaandeel. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
•    Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 27.551 (bedrag per 1 januari 2021). De gemeente zal dit onderzoeken.
•    Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke uitkeringsnorm.
•    U vraagt een IOAZ-uitkering aan voordat het bedrijf wordt beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u het bedrijf binnen een periode van 18 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering start op het moment dat het bedrijf beëindigd is.

Hoe kan ik en IOAZ aanvragen?

De IOAZ wordt uitgevoerd door GR Bevelanden. U kunt een IOAZ- aanvraag doen bij GR de Bevelanden.  Bel hiervoor naar ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100.