Wijziging Beleidsregels bijzondere bijstand

Het Dagelijks bestuur van GR de Bevelanden heeft op 20 september 2021 de Beleidsregels bijzondere bijstand WIZ de Bevelanden op een aantal punten veranderd.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

Verlaging van de aflossing voor leenbijstand

Via de bijzondere bijstand verstrekken wij leenbijstand. Bijvoorbeeld voor de kosten van huishoudelijke apparaten of een complete woninginrichting. De aflossing voor deze leningen was 6% van de bijstandsnorm. Dit wordt vanaf 1 oktober 2021 verlaagd naar 5% van de bijstandsnorm.

Lost u leenbijstand af via uw uitkering? Dan hoeft u niets te doen. Wij passen de aflossing per 1 oktober 2021 automatisch aan.

Hebt u geen uitkering en betaalt u de aflossing zelf aan ons? Wij sturen u een brief met het nieuwe bedrag dat u moet gaan betalen.

Bijdrage in de premie voor de collectieve zorgverzekering

Via GR de Bevelanden kunt u deelnemen aan een collectieve zorgverzekering voor minima. De verzekering wordt aangeboden door CZ Zorgverzekeringen. CZ Zorgverzekeringen geeft een korting van 5% op de aanvullende verzekering. GR de Bevelanden betaalt een bijdrage in de premie.

Die bijdrage wordt vanaf 2022 € 32,50 per maand.  Wij betalen dit rechtstreeks aan CZ Zorgverzekeringen.

Bent u collectief verzekerd via GR de Bevelanden? CZ Zorgverzekeringen stuurt u in november 2021 een nieuwe polis voor 2022. Daarin leest u hoeveel premie u volgend jaar zelf gaat betalen.

Bent u nog niet collectief verzekerd en wilt u per 1 januari 2022 overstappen naar de collectieve zorgverzekering? Halverwege de maand november kunt op deze website lezen hoe u dat kunt doen.

Hoogte bijzondere bijstand voor jongeren tussen 18 en 21 jaar die in een inrichting zijn opgenomen.

Jongeren tussen 18 en 21 jaar die in een inrichting zijn opgenomen, hebben geen recht op bijstand. Zij kunnen wel recht hebben op bijzondere bijstand. Daarvoor geldt dat dit alleen kan als de jongere niet bij zijn ouders terecht kan. Ouders zijn verplicht bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van hun kinderen tot deze 21 jaar zijn.

Kan een jongere niet bij zijn ouders terecht? Dan kan er bijzondere bijstand worden verleend voor de kosten die de jongere tijdens zijn opname heeft. Bijvoorbeeld voor de premie van de zorgverzekering en persoonlijke verzorging. In de beleidsregels Bijzondere bijstand is geregeld dat de bijzondere bijstand nooit hoger kan zijn dan de bijstandsnorm voor een jongere tussen 18 en 21 jaar die thuis woont.