Vervoersvoorzieningen

Algemeen

Ervaart u problemen bij het verplaatsen in uw directe woon- en leefomgeving? Kunt u bepaalde de afstanden niet lopend, fietsend, met het openbaar vervoer of met eigen auto overbruggen? En heeft u problemen met de korte of juist de lange afstanden?

Samen bekijken we welke oplossingen het beste voor u is. Zo bestaat er in onze regio een collectief vervoerssysteem: de Regiotaxi Oosterschelde. Maar er zijn ook verschillende maatwerkvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een scootmobiel of driewielfiets.

Regiotaxi Oosterschelde

Kunt u geen gebruik maken van het openbaar vervoer of iemand die u brengt? Dan is collectief vervoer mogelijk een passende oplossing. De Regiotaxi Oosterschelde is bedoeld voor verplaatsingen in de directe woon- of leefomgeving. Meer informatie vind u op www.regiotaxi-oosterschelde.nl/over-regiotaxi/

Langere afstanden

Heeft u een probleem met uw vervoer over lange(re) afstanden? En kunt u geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan kunt u een melding Wmo doen bij GR de Bevelanden. We kijken dan tijdens (een huisbezoek of eventueel een medisch advies of u recht heeft op een vervoersvoorziening. 

Voor afstanden verder dan 30 kilometer vanaf uw woonadres is er een landelijke regeling vanuit de rijksoverheid. Voor dit vervoer is een systeem opgezet genaamd Valys. Voor meer informatie: https://www.valys.nl/

Maatwerkvoorziening vervoer

Heeft u een vraag heeft over een hulpmiddel voor vervoer, zoals een scootmobiel of een driewielfiets?  Bel dan met Medipoint voor een afspraak.  Lees meer informatie over Medipoint.