Opvang vluchtelingen Oekraïne door uitkeringsgerechtigden

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvanglocaties van Oekraïners. Op dit moment zijn de veiligheidsregio’s en gemeenten bezig met de inrichting van opvangplekken. Hier wordt gezorgd voor onderdak, voedsel, dagbesteding en zorg. Daarnaast vangen veel mensen zelf Oekraïense vluchtelingen op in huis.

Heeft opvang bieden gevolgen voor mijn toeslagen, uitkering of gemeentelijke belastingen?
Er is nog niet besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland krijgen. Daardoor is nog niet bekend hoe door de Nederlandse overheid zal worden omgegaan met de opvang van Oekraïners bij mensen thuis. Vangt u Oekraïense vluchtelingen thuis op? Op korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken over het effect op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen.

De regering maakt een regeling voor vergoedingen aan Oekraïense vluchtelingen. Deze ‘Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022’ wordt uitgevoerd door de SVB. Met deze regeling kunnen de Oekraïense vluchtelingen, die onvoldoende middelen hebben, gebruik maken van:

  • een eenmalige vergoeding voor de aanloopkosten;
  • een wekelijkse toelage;
  • en een vergoeding voor gemaakte buitengewone kosten.

Een Oekraïense vluchteling is geen kostendelende medebewoner. Omdat het om noodopvang gaat, wordt een vluchteling niet als kostendelende medebewoner gezien.

Oekraïense vluchtelingen kunnen ook in aanmerking komen voor een ziektekostenverzekering en een WA-verzekering. Zij kunnen hierover contact op met de SVB.


Verschillende situaties
Ontvangt u een uitkering en heeft u, naast de vluchteling, geen andere kostendelende medebewoners? Dan wordt kostendelersnorm niet toegepast.
Heeft iemand al een kostendelersnorm voor een 3-persoonshuishouden, omdat er 2 kostendelende kinderen bij u wonen? Dan telt de vluchteling niet mee en blijft de kostendelersnorm voor een 3-persoonshuishouden geldig.