Ophoging en verruiming energietoeslag

Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur besloten de energietoeslag op te hogen met € 500,00. Het totaalbedrag van de energietoeslag is dan gelijk aan het landelijke richtbedrag van € 1300,00. Ook is de inkomensgrens verruimd van 120% naar 130% van het sociaal minimum.

Heeft u al eerder de energietoeslag van € 800,00 ontvangen? Dan ontvangt u het bedrag van € 500,00 automatisch. U hoeft daarvoor geen actie te ondernemen.

Wij gaan het bedrag voor 1 november 2022 aan u over te maken.

Heeft u pas een aanvraag gedaan? Dan zal bij een toekenning het bedrag van € 1300,00 worden uitgekeerd.

Bent u inmiddels verhuisd naar een andere gemeente? Ook dan maken wij het bedrag van € 500,00 aan u over. U ontvangt de ophoging niet van uw nieuwe gemeente.

Verruiming inkomensgrens

Ook is besloten om de inkomensgrens van de energietoeslag op te hogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Daardoor kunnen we meer mensen helpen.

Heeft u eerder dit jaar een aanvraag energietoeslag gedaan en is deze aanvraag afgewezen omdat uw inkomen te hoog was? Wij zullen deze aanvragen opnieuw bekijken. U hoeft geen nieuwe aanvraag te doen. Misschien hebben wij nog wel ontbrekende gegevens nodig. Daar ontvangt u dan een brief over. Deze afhandeling kan nog even duren. We verwachten dit uiterlijk voor 1 december 2022 afgerond te hebben.

Heeft u nog geen energietoeslag ontvangen omdat uw inkomen hoger was dan 120% van het sociaal minimum, maar is uw inkomen lager dan 130% van het sociaal minimum? En heeft u dit jaar een toekenning voor deelname aan de collectieve zorgverzekering CZM of een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten ontvangen? Dan kennen wij de energietoeslag ambtshalve toe. Dat zal rond 15 november 2022 zijn.

 In andere gevallen kunt u nu alsnog een aanvraag doen.  

Vermogen

Er wordt niet naar uw vermogen gekeken.

Schuldhulpverleningstraject

Zit u in een schuldhulpverleningstraject (MSNP) bij GR de Bevelanden?  En woont u in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal? U behoort dan ook tot de doelgroep. Samen met de afdeling schuldhulpverlening gaan wij zorgen dat de energietoeslag ook aan u wordt overgemaakt. Deze afhandeling heeft nog enkele weken tijd nodig. Wij verwachten dit uiterlijk voor 15 november 2022 afgerond te hebben.

Studenten

Bent u student? En voldoet u aan de algemene voorwaarden voor de energietoeslag? Dan kunt u nu ook de energietoeslag aanvragen.

Is uw aanvraag eerder dit jaar afgewezen omdat u als student uitgesloten was? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. Wij gaan uw aanvraag opnieuw beoordelen. Mochten wij nog ontbrekende gegevens nodig hebben, dan nemen wij contact met u op.