Energietoeslag 2022

Algemeen

De energiekosten stijgen snel. Daarom was de energietoeslag 2022 beschikbaar. Op deze pagina leest u over de hoogte van de toeslag en de voorwaarden voor de energietoeslag 2022. U kunt de energietoeslag 2022 niet meer aanvragen.

Hoogte van de energietoeslag 2022

De energietoeslag 2022 was €1300,00 netto.

Automatische betaling

De energietoeslag 2022 is automatisch betaald aan inwoners van de Bevelandse gemeenten die bekend zijn bij GR de Bevelanden. Dit zijn inwoners die:

  • een (aanvullende) bijstandsuitkering via GR de Bevelanden betaald krijgen;
  • een IOAW- of IOAZ-uitkering via GR de Bevelanden betaald krijgen;
  • gebruik maken van het Declaratiefonds, individuele inkomenstoeslag, tegemoetkoming chronisch zieken en/of collectieve ziektekostenverzekering gemeenten (CZM);
  • een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen.
  • een maandelijkse Bbz-uitkering voor levensonderhoud via GR de Bevelanden betaald krijgen. 

Inwoners die onder deze regelingen vallen hebben de energietoeslag 2022 en de nabetaling automatisch ontvangen. 

Inkomen van maximaal 130%

Heeft u een inkomen van maximaal 130% van het sociaal minimum? En heeft u een energiecontract en betaalt u energiekosten? Dan kon u de energietoeslag 2022 tot 1 april 2022 aanvragen. Een aanvraag is altijd per huishouden.

Inkomensgrenzen

Voor de energietoeslag 2022 geldt dat u tot 130% van de bijstandsnorm aan inkomen mag hebben. Hoeveel dat is, kunt u zien in onderstaande tabel.

Bijstandsnormen 21 jaar tot de AOW-leeftijd 2022

 

Bijstandsnorm 100%

110% van de bijstandsnorm

120% van de bijstandsnorm

130% van de bijstandsnorm

Gezin of samenwonenden - 100% van het minimumloon

€ 1.574,03

€ 1.644,86

€ 1.794,39

€ 2.046,24

Alleenstaande (ouder) - 70% van het minimumloon

€ 1.101,82

€ 1.151,40

€ 1.256,07

€ 1.432,37

Bijstandsnormen vanaf de AOW-leeftijd 2022

 

Bijstandsnorm 100%

110% van de bijstandsnorm

120% van de bijstandsnorm

130% van de bijstandsnorm

Gezin of samenwonenden

€ 1.660,36

€ 1.735,08

€ 1.892,81

€ 2.158,47

Alleenstaande (ouder)

€ 1.225,67

€ 1.280,83

€ 1.397,26

€ 1.593,37

Kostendelersnorm 2022

Uw huishouden

Bijstandsnorm per persoon

Bedrag per persoon

Totale bijstandsnorm

Tweepersoons

50%

€ 787,02

100%

Driepersoons

43,33%

€ 682,08

130%

Vierpersoons

40%

€ 629,61

160%

Vijfpersoons

38%

€ 598,13

190%

Uw maandinkomen is het totaal van de inkomsten van u en uw partner:
● inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkeringen) inclusief vakantiegeld; 
● AOW-uitkering;
● pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct; 
● inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door 
de aanvrager zelf wordt verricht;
● inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap;
● heffingskortingen van de Belastingdienst;
● partner- en/of kinderalimentatie;
● periodieke giften;
● inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend;
● een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw);
● wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).

Heeft u iedere maand wisselende inkomsten of bent u zelfstandig ondernemer? Dan kijken we naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie maanden. 

Er wordt niet naar uw vermogen gekeken.

De energietoeslag 2022 aanvragen

U kunt de energietoeslag 2022 NIET meer aanvragen. Heeft u voor 1 april 2023 een aanvraag gedaan? Dan ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken een reactie. 

LET OP: Er komt een nieuwe energietoeslag in 2023. Hoe die er precies uit komt te zien, weten we nog niet. De verwachting is dat voor de zomer 2023 de nieuwe beleidsregels bekend zijn. Het is op dit moment niet mogelijk energietoeslag 2023 aan te vragen. Er wordt ook geen voorschot uitgekeerd. 

Heeft u vragen over de energietoeslag?

Bel naar ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag: 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag: 08.30 - 12.30 uur. Of stuur een e-mail naar energietoeslag@grdebevelanden.nl