Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Leerroutes Inburgering

Op 12 juni 2024 ondertekenden 10 Zeeuwse gemeenten en Scalda een nieuwe uniforme overeenkomst om te blijven samenwerken aan de inburgering en integratie van inburgeraars in onze regio. De deelnemende Zeeuwse gemeenten maken gebruik van passende leerroutes voor inburgeraars, aangeboden door Scalda. Dankzij deze samenwerking kunnen inburgeraars in onze regio het hoogst haalbare taalniveau bereiken en deelnemen aan onderwijs en/of werk. Hieraan is door zowel gemeenten als Scalda het afgelopen jaar intensief samengewerkt.

Bijzonder aan nieuwe overeenkomst
Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. De grootste verandering is dat gemeenten zelf de regie moeten voeren over het inburgeringstraject. Hiervoor maakten zij o.a. afspraken met scholen, om dit traject te kunnen neerzetten. Dit betekende voor veel Zeeuwse gemeenten losse afspraken en contracten met scholen. Bijzonder aan deze nieuwe overeenkomst is dat er nu één contract tussen Scalda en de deelnemende Zeeuwse Gemeenten wordt gesloten. Hieraan is het afgelopen jaar hard gewerkt.

Leerroutes
Er zijn 3 leerroutes in de Wet Inburgering opgenomen:
1. B1-leerroute (Nederlandse taal)
2. O-route (Onderwijsroute, vervolg op B1 route, mensen die verder willen leren)
3. Z-route (Zelfredzaamheidroute)

Scalda biedt deze leerroutes aan. Wat bijzonder is, is dat zij een combinatie aanbieden van de B1- leerroute met BOL/BBL. Dit betekent dat zij bij het behalen van de inburgering ook een niveau 1 startkwalificatie hebben voor een eventuele vervolgopleiding of werk.

Ondertekening
Vertegenwoordigers van de gemeenten (Schouwen-Duiveland, Tholen, Middelburg, Vlissingen, Veere en GR de Bevelanden namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal), betrokken wethouders en vertegenwoordigers van Scalda waren bij dit bijzondere tekenmoment aanwezig.

 

Directeur Scalda en wethouders van verschillende gemeenten voor het gebouw van Scalda in Middelburg