Collectieve zorgverzekering 2023

Algemeen

U kunt zich via GR de Bevelanden collectief verzekeren bij CZ. De collectieve zorgverzekering is voor mensen met een uitkering of een minimum inkomen. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering inclusief tandartsverzekering. De verplichte eigen bijdrage voor de Wmo wordt ook vergoed.

GR de Bevelanden betaalt een deel van uw premie. Met deze verzekering bent u via GR de Bevelanden uitgebreid verzekerd voor een aantrekkelijke prijs.

Voor wie?

De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een minimuminkomen of een uitkering. Dit inkomen mag niet meer zijn dan 130% van de geldende bijstandsnorm. Om een beroep te doen op de collectieve zorgverzekering moet u wonen in gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal. Bekijk de inkomens- en vermogensgrenzen.

Wat kost de verzekering?

De premie is in 2023 € 157,35 per maand.

Wanneer kunt u overstappen naar de collectieve verzekering?

Op grond van de zorgverzekeringswet kan elke Nederlander alleen per 1 januari een andere zorgverzekeraar kiezen. Dat geldt ook voor de collectieve zorgverzekering.

In een aantal situaties kunt u ook tijdens het jaar overstappen.  Voorwaarde is dat u verzekerd bent bij CZ en dat u:

  • in de loop van het kalenderjaar een bijstandsuitkering gaat ontvangen; of
  • verhuist naar regio De Bevelanden en u in de vorige gemeente ook collectief verzekerd was bij CZ; of
  • tijdens het kalenderjaar te maken krijgt met een inkomensterugval waardoor uw inkomen en vermogen onder de inkomens- en vermogensgrens komen.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen via www.gezondverzekerd.nl. In alle andere gevallen kunt u alleen per 1 januari van het nieuwe jaar overstappen.

Hoe kan ik de zorgverzekering aanvragen?

De zorgverzekering kan alleen digitaal aangevraagd worden via de website: www.gezondverzekerd.nl.

Wanneer kunt u niet overstappen?

  • Bent u nu nog niet bij CZ verzekerd en heeft u een premieschuld bij uw huidige zorgverzekeraar? Dan is het niet altijd mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Informeer bij uw huidige zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.
  • Studenten kunnen geen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering. Veel verzekeraars bieden goede studentenverzekeringen.

Hulp nodig bij het aanvragen?

Heeft u geen computer en niemand die u kan helpen bij de digitale aanvraag? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (0113) 239 100. We zoeken dan een oplossing.

Gespreid betalen eigen risico

De zorgverzekeraar is verplicht om bij iedereen van 18 jaar of ouder een eigen risico in rekening te brengen. In 2023 bedraagt het eigen risico € 385,- per persoon. CZ biedt de mogelijkheid om het verplicht eigen risico in tien termijnen te betalen. Als u hiervoor kiest, betaalt u in 2023 per aangemelde verzekerde gedurende tien maanden € 38,50 per maand.

Heeft u aan het eind van het jaar te veel betaald? Dan krijgt u dit automatisch terug van CZ.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Meld u dan voor 1 januari 2023 hiervoor aan bij CZ via telefoonnummer 0900 0949.

Zorgtoeslag

Mensen met een laag inkomen ontvangen een zorgtoeslag van de overheid. Ontvangt u nu al zorgtoeslag? Dan stuurt de Belastingdienst u in december een beschikking met de hoogte van de zorgtoeslag voor 2023.

Ontvangt u nog geen zorgtoeslag? Vraag het dan snel aan. Voor meer informatie en een proefberekening, zie: www.toeslagen.nl.

U kunt de zorgtoeslag ook nog voor 2022 aanvragen. Dat kan tot 1 september 2023.